KE STAŽENÍ

Všechny důležité dokumenty na jednom místě.

Mobilní telefon s ikonou Ke stažení

Formuláře

Proforma faktura je dokument, jež se přikládá ke každé zbožové zásilce směřující mimo EU, pokud jde o bezúplatnou výměnu zboží, tedy např. pokud posíláte vzorky.

Vyplněnou a podepsanou odešlete na praha@general-overnight.cz spolu s vypisem z OR (ne starším 30 dnů), osvědčení o registraci DIČ a osvědčení o EORI čísle.
Originály předejte kurýrovi spolu se zásilkou. Při každé další přepravě potřebujeme už jen fakturu k dané zásilce a přesný popis zboží včetně kódu kombinované nomenklatury.

K zásilkám odesílaným do USA, které obsahují potraviny, nápoje, vitaminové nebo potravinové doplňky nebo žvýkačky. Vyplňte prosím tento formulář, vytiskněte a poté předejte našemu kurýrovi spolu se zásilkou.

Toto prohlášení musíte vyplnit pro všechny klasické i video filmy, včetně videodisků, prázdných pásek nebo filmů bez ohledu na hodnotu. Prohlášení prosím vyplňte, vytiskněte a podepsané jej předejte našemu kurýrovi spolu se zásilkou.

Jako odesílatel zodpovídáte za správnou dokumentaci, označení a zabalení zásilky obsahující nebezpečné zboží.

Zkontrolujte bezpečnostní list od výrobce, abyste zjistili, zda nejde o nezpečnou zásilku. Pakliže ano, vyplňte prohlášení. Můžete se tak vyhnout zbytečnému zdržení či zastavení zásilky.