Podmínky použití webových stránek

Části materiálů na těchto webových stránkách může kdokoliv reprodukovat za následujících podmínek:
Materiály lze používat jen pro osobní informaci a k nekomerčním účelům.
Obsah nesmí být žádným způsobem změněn.
Každá kopie jakékoliv části materiálu musí obsahovat naši autorizaci.

Všechny obchodní názvy obsažené na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím GO! Express & Logistics s. r. o.

Správnost obsahu stránek
Webové stránky GO! mohou obsahovat neúmyslné nepřesnosti a typografické chyby. GO! je pravidelně dle svého uvážení opravuje. Vlivem aktualizací se ne našich webových stránkách mohou objevit nepřesnosti. Následkem toho GO! vylučuje jakoukoliv odpovědnost nebo ručení za jejich obsah.

Viry
GO! se vždy snaží vyloučit viry ze svých webových stránek, ale nemůže to zajistit v plné míře, a za viry tedy nenese žádnou odpovědnost. Před stažením informací z těchto webových stránek tedy prosím proveďte všechna nezbytná bezpečnostní opatření.

Odmítnutí záruk
Služby, obsah a informace na těchto webových stránkách se poskytují "tak, jak jsou”. Žádná informace získaná prostřednictvím webových stránek GO! nevytváří žádnou záruku, pokud není výslovně sjednána. Pokud jednáte jako spotřebitel, toto ustanovení nemá vliv na jakékoliv Vaše případné zákonné právo, které nelze odmítnout. Souhlasíte s tím a berete na vědomí, že omezení a vyloučení odpovědnosti a záruky uvedené v těchto podmínkách je čestné a přiměřené.

Produkty a služby
Není-li předem a písemně dohodnuto jinak, vztahují se na produkty a služby uvedené na těchto webových stránkách Všeobecné obchodní podmínky GO! Express & Logistics s. r. o.