Objednávka připojištění

Místo odeslání

Místo doručení

Výše uvedená hodnota zboží musí odpovídat hodnotě uvedené v objednávce přepravy.
Případnou změnu pojistné částky je třeba oznámit emailem na praha@general-overnight.cz.
Pokud bude na jakémkoliv dokumentu (např. přepravní list) uvedena částka odlišná, nebude na ni brán zřetel.

Odesílatel zboží

* Požadovaná pole