GO! ADR
Přeprava nebezpečného zboží

Nebezpečné zboží převážíme výhradně v rámci vlastní sítě po České republice a do Německa, dle platných právních předpisů daných Evropskou úmluvou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR). V režimu ADR přepravujeme zboží kromě tříd 1 a 7, které jsou z přepravy vyloučeny

Ikony ADR na vozidle

Veškeré nebezpečné zboží musí být připraveno a zabaleno dle platných právních předpisů a musí být doprovázeno předepsanými doklady (bezpečnostními listy). Za správné zabalení, označení a potřebnou dokumentaci zodpovídá odesílatel.

Pro pomoc a všechny potřebné informace je k dispozici proškolený tým specialistů, který vám vždy ochotně poradí se všemi náležitostmi spojenými s přepravou nebezpečného zboží.


  • UN číslo
  • ADR třída, obalová skupina, kód klasifikace
  • oficiální název dle ADR
  • čistá a hrubá hmotnost
  • podrobnosti o balení
  • bezpečnostní listy v českém a cizím (anglickém nebo německém) jazyce (při přepravě do Německa)

Prohlášení o shodě k přepravě nebezpečného zboží

  • Jako odesílatel zodpovídáte za správnou dokumentaci, označení a zabalení zásilky obsahující nebezpečné zboží.

Prohlášení o bezpečnosti zásilky

  • Pokud si nejste jisti, zda vaše zásilka neobsahuje nebezpečné zboží, zkontrolujte bezpečnostní list od výrobce, abyste dokázali zjistit, zda je produkt opravdu možné přepravovat jako běžný náklad. V takovém případě vyžadujeme, aby odesílatel vyplnil „Čestné prohlášení o bezpečnosti zboží“. Můžete se tak vyhnout zbytečnému zdržení či zastavení zásilky.