Ochrana dat

Stav: květen 2018

 

Osobní údaje

 

Osobní údaje jsou informace o osobních či věcných charakteristikách určené fyzické osoby či fyzické osoby, kterou je možno na základě těchto údajů identifikovat. Patří sem informace jako např. Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození nebo emailová adresa, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity. Informace, na jejímž základě Vás nelze identifikovat, například Vaše oblíbené internetové stránky nebo počet uživatelů stránky, či Vámi používaný vyhledávač, nepatří mezi osobní údaje.
 

Jakmile navštívíte naše webové stránky, naše webové servery vždy dočasně uloží připojovací údaje počítače, kterým jste se na ně připojili, seznam stránek navštívených na našich internetových stránkách, datum a trvání takové návštěvy, identifikační údaje prohlížeče a použitého operačního systému a také internetové stránky přes které jste se připojili na naše stránky. Další osobní informace jako jsou např. Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa nejsou shromažďovány, vyjma případů, kdy nám tyto údaje dobrovolně sdělíte, např. vyplněním online kontaktního formuláře, tvořícího součást registrace, průzkumu, soutěže, vyplněním smlouvy či požadavku o sdělení informací.

Určité sekce internetových stránek, zejména sekce Formuláře, služby Let's GO! nebo GO! Online & Track vyžadují pro přístup registraci uživatele, nebo přístupové heslo. Informace získané od uživatelů těchto sekcí mohou být s Vaším souhlasem použity pro marketingové účely GO! v rámci platné legislativy České republiky.

Specifické údaje o odesílaných zásilkách budou poskytovány úřadům tranzitní země nebo země určení, a to za účelem celního a daňového řízení, ev. z důvodu bezpečností kontroly zásilky, pokud je taková požadována zákony příslušné země. Poskytnuté informace obvykle obsahují: název společnosti, jméno a adresu odesílatele, název společnosti příjemce, jméno a adresu příjemce, popis zboží, počet kusů, hmotnost a hodnotu zásilky.

Využívání Vašich osobních údajů 

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou využívány výhradně za účelem poskytování našich služeb a nebudeme je uchovávat déle, než bude pro tyto účely potřeba. Na druhé straně, tyto údaje nám pomáhají zlepšit služby, které Vám nabízíme a usnadňují Vám také práci s obsahem webových stránek.

Pokud byste souhlasili, můžeme Vaše osobní informace, a to především kontaktní údaje, použít, abychom Vás příležitostně telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou informovali o naší společnosti, speciálních nabídkách a dalších informacích, které pro Vás mohou být užitečné. Bez těchto údajů Vás bohužel kontaktovat nemůžeme. Pokud si tyto informace nepřejete nadále dostávat, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku.

Vaše osobní údaje nepředáváme, neprodáváme nebo jiným způsobem nerozšiřujeme třetím stranám a nebudeme tak činit ani v budoucnu, pokud o to nebudeme požádáni v souladu se zákonem či za účelem uzavření smlouvy, nebo pokud k takové činnosti nedáte souhlas. Například, pokud si objednáte nějaké produkty, může vzniknout nutnost poskytnout Vaši adresu a objednávkové údaje našim dodavatelům.

Informace, které nám o Vás poskytnete, budeme zpracovávat zejména formou shromažďování, zaznamenání a uspořádání tak, abychom zajistili bezpečnost nad jejich ochranou, přehledné a efektivní využití k uvedeným účelům.

Kdykoliv můžete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a to, písemným sdělením na naši poštovní adresu „GO! Express & Logistics s.r.o., Plaská 622/3, 150 00 Praha 5“, popřípadě na emailovou adresu info@general-overnight.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů může mít za následek, že Vás nebudeme moci informovat o výhodných nabídkách našich služeb nebo spotřebitelských soutěžích.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsme povinni Vás poučit, že máte právo:

získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím ohledně účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 

požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, formou poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,

žádat opravu Vašich osobních údajů jejich doplněním, opravou nebo poskytnutím dodatečného prohlášení,

žádat výmaz Vašich osobních údajů, a) pokud nejsou osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě jsme Vaše údaje zpracovávali, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování,

na to, abychom omezili zpracování, a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, b) zpracování je protiprávní a nepřejete si vymazat osobní údaje, ale žádáte místo toho o omezení jejich použití, c) nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy osobní údaje požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Proti zpracování osobních údajů máte též právo vznést námitku, pokud je dán zákonný důvod zpracování osobních údajů.

máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušování Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Cookies

„Cookies“ jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace týkající se vašeho PC a Vás jako uživatele, výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Pomáhají nám přizpůsobit naše produkty tak, aby vyhověly Vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné.

Respektujeme nastavení Vašeho prohlížeče odrážející Vaše svolení či zamítnutí používání cookies na našich webových stránkách. Pokud si nepřejete přijímat cookies nebo pokud chcete být upozorněni, když jsou používány, můžete aktualizovat tato nastavení v menu nastavení Vašeho prohlížeče. Vezměte ale prosím na vědomí, že pokud Vy nebo váš administrátor zakážete cookies, nemusí některé z našich webových stránek fungovat správně.

Využíváme také služby třetích stran, jako např. Google Analytics, ke shromažďování souhrnných informací o návštěvnících na našich webových stránkách. Tyto třetí strany používají služby cookies, aby nám poskytli anonymní údaje o Vaší návštěvě na webových stránkách (např. počet návštěv, místo, ze kterého jste navštívili tyto stránky a počet stránek, které jste navštívili na těchto stránkách). Upozorňujeme, že data, která jsou shromážděná prostřednictvím třetích stran se neřídí zásadami ochrany soukromí GO!, ale zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí strany.

Více informací o tom, jak Google zpracovává vaše informace jsou k dispozici na https://policies.google.com/privacy?hl=cz

Externí odkazy 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které neprovozujeme ani nevlastníme. Neodpovídáme za obsah takových webových stránek ani za jejich politiku ochrany soukromí nebo za osobní informace, které tyto webové stránky mohou shromažďovat nebo vkládat do Vašeho počítače.

Bezpečnost

GO! přijímá veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů, aby předešla jejich ztrátě nebo zneužití.

Změny v prohlášení na ochranu dat 

Naše prohlášení o ochraně dat je pravidelně aktualizováno.
Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího oznámení změnit toto prohlášení o ochraně dat. Tím, že využíváte naše internetové stránky, vyjadřujete souhlas s politikou ochrany dat GO! Express & Logistics.


Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 24. 05. 2018.