Aktuální výše palivového příplatku

Jeho výše se odvozuje od ceny leteckého benzínu - kerosinu na rotterdamské burze. 

Dodávka GO! veze v Německu zásilku

Palivový příplatek se účtuje k přepravnému bez DPH. Za doplňkové služby, jako například dobírku či potvrzení o doručení se palivový příplatek neúčtuje. Palivový příplatek je účtován za každou jednotlivou zásilku. GO! EXPRESS & LOGISTICS si vyhrazuje právo palivový příplatek změnit nebo zrušit bez předchozího upozornění.

Aktuální výše palivového příplatku:
od 1. 10. 2023


Mezinárodní palivový příplatek:

33 %

Vnitrostátní palivový příplatek:

21 %


Ceník doplňkových služeb najdete přehledně ke stažení přímo na našich stránkách.