Doplňkové informace

Aktuální přehled platný od 1. 6. 2021

Informace týkající se možných příplatků v případě atypických zásilek, v případě ztížené manipulace se zásilkami, dále v případě doručení do odlehlých oblastí či oblastí se zhoršenou dostupností. Dodatečnými příplatky mohou být zpoplatněny též specifické požadavky týkající se doručení zásilek, přepravy zásilek ve zvláštním režimu či dočasné uskladnění zásilek.

SlužbaPoplatek
Poplatek za třetí kus v zásilce50 Kč
Poplatek za handling s pomocí manipulační techniky*400 - 800 Kč
Poplatek za nestohovatelnou zásilku1.200 Kč
Poplatek za nadrozměrnou zásilku **1.250 Kč
Poplatek za zaslání přepravního listu e-mailem50 Kč

*Dle destinace

** Specifikace nadrozměrné zásilky

Nadrozměrnou zásilkou je každá zásilka, která splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

1) Délka jedné strany přes 130 cm

2) Hmotnost jednoho kusu přes 50 kg

3) Součet délka + 2x šířka + 2x výška překročí 360 cm

4) Celková hmotnost zásilky je větší než 100 kg reálné váhy nebo 200 kg objemové váhy

SlužbaPoplatek
Poplatek za opravu adresy350 Kč
Poplatek za neutralizaci adresy150 Kč
Doručení na soukromou / rezidenční adresu ***150 Kč
Avizace doručení zásilky150 Kč
Termínované doručení400 - 1.800 Kč
Doručení do odlehlých / hůře dostupných oblastí*300 - 2.000 Kč
Doručení na výstaviště / adresu s omezených přístupem*250 - 1.500 Kč
Ruční manipulace na nakládce / vykládce185 Kč / osoba/ 15 minut (minimálně však 400 Kč)
Odpolední doručení v Německu250 Kč
Doručení v časovém okně kratším než 120 minut v Německu500 Kč
Ověření totožnosti150 Kč
Data Entry150 Kč
Poplatek za přebalení zásilky250 - 1.000 Kč

*Dle destinace

*** Soukromou / rezidenční adresou se rozumí adresa bez vchodu pro veřejnost

SlužbaPoplatek
Opakovaný pokus o vyzvednutí zásilky250 Kč
Opakované doručení zásilky250 Kč
Potvrzení doručení zásilky e-mailem50 Kč
Poplatek za hard copy (e-mailem)150 Kč
Poplatek za potvrzení o doručení zásilky (telefonicky v den doručení, e-mailem)*250 Kč
Připojištění GO! All-Risk1,5 % z hodnoty zásilky
Přeprava v teplotním režimu*350 - 750 Kč
Uložení zásilky v teplotním režimu500 Kč / den
Přeprava na tekutém dusíkuod 2500 Kč
Přeprava nebezpečného zboží550 Kč
Neavizovaná ADR zásilka400 Kč
Přeprava zboží mimo EU450 Kč
Zastupování v celním řízení při vývozu / dovozu mimo EU950 Kč + 60 Kč / další položka
Vystavení dokladu ATR500 Kč

* Dle destinace

Termínovaná a víkendová doručení
jsou zpoplatněna individuálně v závislosti na destinaci

Dobírky
jsou zpoplatněny individuálně v závislosti na destinaci

Maximální velikost pro systémovou přepravu
1. Délka jedné strany max. 270 cm
2. Hmotnost jednoho kusu max. 60 kg
3. Součet délka + 2x výška + 2x šířka max. 500 cm

Výpočet objemové hmotnosti
Rozměry v cm: a x b x c / 5.000
(1 m3 odpovídá váze 200 kg)

Od 15. října 2022 doručujeme nadrozměrné zásilky do Německa nejpozději do 15.00 dalšího dne.

Ceník dopravy a kalkulaci přeprav připravujeme individuálně dle požadavků každého klienta. Napište nám a my vám ceník dle vašich specifikací připravíme.