Vaše GO! stanice
GO! Express & Logistics s.r.o.

U Dálnice 1391
253 01 Hostivice

Tel. +420 800 311000
info@general-overnight.cz

Doplňkové informace

Informace týkající se možných příplatků v případě atypických zásilek, v případě ztížené manipulace se zásilkami, dále v případě doručení do odlehlých oblastí či oblastí se zhoršenou dostupností. Dodatečnými příplatky mohou být zpoplatněny též specifické požadavky týkající se doručení zásilek, přepravy zásilek ve zvláštním režimu či dočasné uskladnění zásilek.

Aktuální přehled platný od 1. 6. 2021:


Poplatek za třetí a další kus v zásilce

Poplatek za handling s pomocí manipulační techniky

Poplatek za nestohovatelnou zásilku

Poplatek za nadrozměrnou zásilku **

Poplatek za zaslání přepravního listu emailem

50 Kč

od 400 Kč do 800 Kč *

1.200 Kč

1.250 Kč

50 Kč


Poplatek za opravu adresy

Poplatek za neutralizaci adresy

Doručení na soukromou / rezidenční adresu ***

Avizace doručení zásilky

Poplatek za doručení do odlehlých / hůře dostupných oblastí

Poplatek za doručení zásilky na výstaviště či jinou adresu s omezeným přístupem

Příplatek za ruční manipulaci na nakládce / vykládce

Odpolední doručení (platí jen pro DE)

Doručení v časovém okně menším než 120 minut (platí jen pro DE)

Ověření totožnosti

Data Entry

Poplatek za přebalení zásilky

250 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

od 300 Kč do 2.000 Kč *

od 250 Kč do 1.500 Kč *

185 Kč / osoba /  15 minut (minimálně však 400 Kč)

250 Kč

500 Kč

150 Kč

150 Kč

od 250 Kč do 1.000 Kč *


Poplatek za opakovaný pokus o vyzvednutí zásilky

Opakované doručení zásilky

Poplatek za čekání (prvních 15 minut zdarma)

Poplatek za potvrzení o doručení zásilky (emailem)

Poplatek za hard copy (emailem)

Poplatek za potvrzení o doručení zásilky (telefonicky v den doručení, emailem)

Poplatek za připojištění GO! AllRisk

Poplatek za přepravu v teplotním režimu

Poplatek za uložení zásilky v teplotním režimu

Poplatek za přepravu nebezpečného zboží 

Neavizovaná ADR zásilka

Poplatek za zboží přepravované mimo EU

Poplatek za zastupování v celním řízení při vývozu / dovozu mimo EU

Poplatek za vystavení dokladu ATR

250 Kč

250 Kč

300 Kč / 30 minut

50 Kč

150 Kč

250 Kč                                                                            

1,5% hodnoty zásilky

350 - 750 Kč v návaznosti na destinaci

500 Kč / den

550 Kč

400 Kč

450 Kč

950 Kč + 60 Kč / další položka

500 Kč


Termínová a víkendová doručení jsou zpoplatněna individuálně v závislosti na destinaci.    

Dobírky jsou zpoplatněny individuálně v závislosti na destinaci.      

* Dle destinace          

               

** Nadrozměrná zásilka - specifikace       

Nadrozměrnou zásilkou je každá zásilka, která splňuje alespoň jednoho z následujících kritérií:           

 1) Délka jedné strany přes 130 cm              

2) Hmotnost 1 kusu přes 50 kg   

3) Součet délka + 2x šířka + 2x výška překročí 360 cm 

4) Celková hmotnost zásilky je větší než 100 kg reálné váhy nebo 200 kg objemové váhy 

 

*** Soukromou / rezidenční adresou se rozumí adresa bydliště a místa obchodní činnosti, které nemají žádný vchod určený pro veřejnost.

               

Maximální velikost pro systémovou přepravu         

1) Délka jedné strany max. 270 cm             

2) Hmotnost jednoho kusu max. 60 kg        

3) Součet délka + 2x šířka + 2x výška max. 500 cm

Výpočet objemové hmotnosti 

rozměry v cm - a x b x c děleno 5000

(1 m3 odpovídá váze 200kg)

Ceník dopravy a kalkulaci přeprav připravujeme individuálně dle požadavků každého klienta. Napište nám a my vám ceník dle vašich specifikací připravíme.