GO! Přeprava zvířat

Přeprava živých zvířat klade na každou logistickou společnost nemalé nároky. Vedle specifických postupů, jež podléhají zákonným regulativům, se neobejde ani bez odborně proškoleného personálu. A přesně s takovým týmem se v GO! setkáte. Od prvního telefonátu až po doručení vaší zásilky.

Červená ryba

Výhody pro vás

 • definovaná pravidla pro nouzové situace - máme k dispozici kontaktní matice se seznamem lokálních veterinárních úřadů, veterinářů a odchytových stanic, díky kterým jsme schopni ihned zareagovat v případě nenadálých okolností
 • proaktivní sledování v průběhu přepravy - v případě nenadálých událostí či problémů s doručením vás budeme ihned kontaktovat, abychom si dohodli další postup
 • nejkratší možná doba s ohledem na maximální šetrnost během přepravy: večer vyzvedneme a během dopoledne doručíme
 • zajištění náhradního transportního obalu pro případ nehody
 • proškolený personál ve všech fázích přepravy
 • certifikovaná přeprava živočichů

 

 

Minimalizujeme dopad přepravy na transportovaná zvířata.

GO! postupuje v souladu s Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. 

Přepravujeme tyto druhy zvířat:
 

 • chovné a akvarijní ryby
 • korálnatci např. korály, mořské sasanky
 • měkkýši: např. mušle, chobotnice
 • ježovky: např. hvězdice, mořský ježek
 • blanokřídlí: např. včely, čmeláci
 • pavoukovci: např. pavouci, štíři
 • červi: např. kroužkovci, pásovci