FAQ pro mezinárodní přepravu s GO!

Služby GO! 


Pro spolupráci s námi není potřeba uzavírat žádnou smlouvu, v případě první objednávky postačí pouze písemná, faxová či emailová objednávka a potvrzení fakturačních údajů. Samozřejmě, pokud Vaše společnost vyžaduje, aby byla s dodavatelem uzavřena smlouva, není problém naši spolupráci zasmluvnit.

Ano, na individuální vyžádání pro Vás zajistíme i přepravu paletizovaných zásilek.

Každá destinace má své hmotnostní a rozměrové limity. Rádi Vám doporučíme nejvhodnější možný způsob přepravy Vaší zásilky pro konkrétní destinaci. Z důvodu bezpečnosti našich přepravců požadujeme předchozí upozornění na zásilky, v nichž je jeden kus těžší než 50 kg, případně na zásilky, jejichž celková váha přesahuje 500 kg.

Objednání přepravy


Při objednávce je nutné uvést Vaše zákaznické číslo, pokud jej máte k dispozici, adresu místa vyzvednutí a doručení zásilky, počet kusů v zásilce a jejich přibližnou váhu a časové požadavky na vyzvednutí a doručení zásilky. Dále je nutné již při objednání přepravy uvést, jaký servis (GO! Express, GO! Smart) si pro doručení Vaší zásilky přejete. Pokud neuvedete žádnou specifikaci, bude Vaše zásilka automaticky odeslána v režimu GO! Express.

Ano. Pouze první přepravu hradí klient v hotovosti.

Česká republika je uvedena na konci seznamu zemí, za státy začínající na písmeno Z.

Správně odeslaná objednávka je označena černou tečkou a je k ním pod symbolem pdf vygenerován přepravní list:

Zásilka v přepravě


Mimo termínované doručení doručujeme v průběhu celého pracovního dne. Zásilky vyzvedáváme mezi 12:00 - 17:30, pokud klient nepožaduje jinak. Kalkulujte prosím s dvouhodinovým časovým rozmezím pro nakládku. Pro kontakt na kurýra volejte na 800 311 000.  

PO - PÁ vždy po předchozí domluvě na lince 800 311 000, kde vám sdělíme časové rozmezí, ve kterém lze zásilku vyzvednout. Odesílat můžete z Prahy a Plzně do 17:30. Informaci, že nám vezete zásilku je třeba nám avizovat do 15:00. 

Kurýr zanechá oznámení o neúspěšném doručení. Go! Vás bude informovat o tom, kdy bude proveden další pokus o doručení zásilky.

 V případě objednání přepravy přes webové stránky najdete informace o předání zásilky v sekci GO! Doručení.

Vaši zásilku doručujeme přes partnera. Stav Vaší zásilky sledujeme 3x denně a v případě nahodilých okolností Vás budeme ihned informovat.

Pojištění zásilky


Všechny zásilky jsou standardně pojištěny podle úmluvy CMR, což znamená na cca 10 EUR/kg v silniční a 20 EUR/kg v letecké přepravě. Doporučujeme proto, abyste si hodnotné zboží připojistili v rámci služby GO! All-Risk. 

Vaši zásilku si můžete připojistit službou GO! All-Risk. Ta chrání Vaši zásilku proti všem rizikům, která mohou být spojena s přepravou Vaší zásilky. Standardní pojistné pro mezinárodní i vnitrostátní zásilky se pohybuje v rozmezí 0,5 - 1,5% hodnoty zásilky, minimálně však 300 Kč. Pojistné se stanovuje podle:
1) místa nakládky a vykládky
2) druhu zboží, a zda se jedná o použité nebo nové zboží
3) hodnoty přepravovaného zboží

Doplňkové služby


Palivový příplatek je příplatek k ceně za přepravu, který GO! účtuje na všechny mezinárodní přepravy. Výše palivového příplatku je aktualizována každý měsíc. Je určována s přesností na 0,5 % a uvedena na webových stránkách GO! - palivový příplatek. Palivový příplatek se účtuje k přepravnému bez DPH. Za doplňkové služby, jako například dobírku či potvrzení o doručení, se palivový příplatek neúčtuje. Palivový příplatek je účtován za každou jednotlivou zásilku.

Objemová hmotnost - objem v cm vydělen 5.000 určí volumetrickou váhu v kg. Kalkulace podle volumetrické váhy se uplatňuje v případě, že absolutní váha je menší než vypočítaná váha volumetrická.

Rozměry v cm - a x b x c děleno 5000

1 m³ odpovídá váze 167 kg

Ano, na Vaši žádost vystavíme fakturu za přepravu i na jiný subjekt.

Reklamace


Pokud došlo ke ztrátě či poškození Vaší zásilky, je nutné max. do 7 pracovních dnů od převzetí zásilky zaslat písemnou reklamaci na emailovou adresu faktury@general-overnight.cz. Prosím vezměte na vědomí, že čím dříve nám ohlásíte škodní událost a zašlete nám vše potřebné, tím větší je pravděpodobnost kladného vyřízení Vaší reklamace ze strany pojišťovny.

O výsledku reklamačního řízení budete informováni do 30 dnů od okamžiku potvrzení ze strany GO! Express & Logistics o přijetí všech potřebných podkladů.

Let's GO!


Do Let's GO! se může registrovat každý zákazník GO!, který má zákaznické číslo. Registrace probíhá prostřednictvím našeho formuláře.

Registrace do našeho věrnostního programu Let's GO! je pro všechny klienty bezplatná!

GO! body získáváte za všechny expresní exportní přepravy. Za každou odeslanou expresní zásilku získáváte 5 GO! bodů.

Po nasbírání dostatečného počtu GO! bodů je můžete kdykoli směnit za prémie z katalogu Let's GO! 
Pro jednodušší orientaci jsou aktivní pouze ty prémie, na které již máte dostatečný počet GO! bodů. Po doručení objednávky dárku Vám bude z bodového účtu odečten příslušný počet GO! bodů odpovídající bodové hodnotě požadovaného dárku. Dárky budou doručeny na adresu uvedenou v registračním formuláři.