Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

Formuláre pre medzinárodnú prepravu

Proforma faktúra
Proforma faktúra je dokument, ktorý sa prikladá ku každej tovarovej zásielke smerujúcej mimo EU. Pokiaľ ide o bezúplatnú výmenu tovaru, teda napr.pokiaľ posielate vzorky. Prosím vyplňte náš formulár ku každej nedokumentovej zásielke, ktorá bude prepravovaná mimo EU. Nejedná sa o obchodnú faktúru a neslúži ako doklad k platbe za tovar.

Plná moc k zastupovanie v colnom konaní
Vašu zásielku colne odbavíme na základe vyplnenia tejto plnej moci. Po vyplnení ju prosím vytlačte a podpísanú odošlite na operations@general-overnight.sk. Taktiež nám prosím zašlite výpis z ORSR nie starší, ako 30 dní. Originály týchto dokumentov odovzdajte nášmu kuriérovi spolu so zásielkov. Pri každej nasledujúcej preprave budeme potrebovať už iba obchodnú faktúru k danej zásielke a presný popis tovaru vrátane kombinovanej nomenklatúry.

FDA deklarácia
K zásielka odosielaným do USA, ktoré obsahujú potraviny, nápoje, žuvačky, vitamínové alebo potravinové doplnky musí byť  vyplnená FDA (Food and Drug Administration). Vyplňte prosím tento formulár, vytlačte a následne odovzdajte nášmu kuriérovi spoločne so zásielkou.

Prehlásenie k preprave filmových materiálov do USA
Prehlásenie o videosnímkoch poskytuje poskytuje správe USA podrobné informácie o každom importovanom filme a používa sa k indentifikácii pornografického a protištátnych materiálov.  Toto prehlásenie musíte vyplniť pre všetky klasické filmy, videofilmy, vidodisky , ale aj v prípade prázdnych pasiek alebo filmov bez ohľadu na hodnotu. Prehlásenie prosím vyplňte, vytlačte a podpísané  ho dajte nášmu kuriérovi spoločne so zásielkou.

Prehlásenie o zhode k preprave nebezpečného tovaru
Ako odosielateľ zodpovedáte za správnu dokumentáciu, označenie a zabalenie zásielky obsahujúcej nezbezpečný tovar.

Vyhlásenie o bezpečnosti zásielky
Pokiaľ si nie ste istý či vaša zásielka neobsahuje nebezpečný tovar, skontrolujte prosím bezpečnostné listy od výrobcu, aby ste dokázali zistiť, či je produkt skutočne možné prepraviť ako bežný náklad. V takom prípade vyžadujeme, aby odosielateľ vyplnil „Čestné vyhlásenie o bezpečnosti tovaru“. Môžte sa tak vyhnúť zbytočnému  zdržaniu či pozastaveniu zásielky.

Reklamačné konanie
Pre začatie reklamačného konania prosím vyplňte príslušný reklamačný formulár a odošlite nám ho spolu s ďalšími uvedenámi podkladmi. Prosím, berte na vedomie, že čím skôr nám ohlásite škodovú udalosť a zašlete nám všetko potrebné , tým  väčšia je pravdepodobnosť kladného vybavenia Vašej reklamácie zo strany poiťovne. Po obdržaní vpylneného formulára naším zákazníckm oddelením Vaám e-mailom príde potvrdenie o začatí reklamačného konania.