Na stiahnutie


 

 

Formuláre

Proforma faktúra je dokument, ktorý sa prikladá ku každej tovarovej zásielke smerujúcej mimo EU. Pokiaľ ide o bezúplatnú výmenu tovaru, teda napr.pokiaľ posielate vzorky. 

K zásielkam odosielaným do USA, ktoré obsahujú potraviny, nápoje, žuvačky, vitamínové alebo potravinové doplnky musí byť  vyplnená FDA (Food and Drug Administration). Vyplňte prosím tento formulár, vytlačte a následne odovzdajte nášmu kuriérovi spoločne so zásielkou.

Po vyplnení ju prosím vytlačte a podpísanú odošlite na operations@general-overnight.sk. Taktiež nám prosím zašlite výpis z ORSR nie starší, ako 30 dní. Originály týchto dokumentov odovzdajte nášmu kuriérovi spolu so zásielkov. Pri každej nasledujúcej preprave budeme potrebovať už iba obchodnú faktúru k danej zásielke a presný popis tovaru vrátane kombinovanej nomenklatúry.

Prehlásenie o videosnímkoch poskytuje poskytuje správe USA podrobné informácie o každom importovanom filme a používa sa k indentifikácii pornografického a protištátnych materiálov. Toto prehlásenie musíte vyplniť pre všetky klasické filmy, videofilmy, vidodisky , ale aj v prípade prázdnych pasiek alebo filmov bez ohľadu na hodnotu. Prehlásenie prosím vyplňte, vytlačte a podpísané  ho dajte nášmu kuriérovi spoločne so zásielkou.

Katalóg služieb