Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
operations@general-overnight.sk

FORMULÁRE

Proforma faktúra

Proforma faktúra je dokument, ktorý sa prikladá ku každej tovarovej zásielke smerujúcej mimo EÚ, pokiaľ ide o bezodplatnú výmenu tovaru, teda napr. keď posielate vzorky. Prosím vyplňte náš formulár ku každej nedokumentovej zásielke, ktorá bude prepravovaná mimo EÚ. Nejedná sa o obchodnú faktúru a neslúži ako podklad pre platbu za tovar.

Plná moc k zastupovaniu na colnom konaní

Vašu zásielku colne odbavíme na základe vyplnenia plnej moci. Na získanie tlačiva nás prosím kontaktujte. Ďalej nám zašlite výpis z OR, nie starší ako 30 dní, osvedčenie o registrácii DIČ a EORI čísle. Kópie týchto dokumentov odovzdáte nášmu kuriérovi spolu so zásielkou. Pri každej nasledujúcej preprave budeme potrebovať už len obchodnú faktúru k danej zásielke a presný popis tovaru vrátane kódu kombinovanej nomenklatúry.

Prehlásenie o zhode k preprave nebezpečného tovaru

Ako odosielateľ zodpovedáte za správnu dokumentáciu, označenie a zabalenie zásielky, ktorá obsahuje nebezpečný tovar.

Prehlásenie o bezpečnosti zásielky

Ak nie ste si istí, či Vaša zásielka obsahuje nebezpečný tovar, skontrolujte bezpečnostný list od výrobcu, aby ste sa presvedčili, či je naozaj možné produkt prepravovať ako bežný náklad. V takomto prípade vyžadujeme, aby odosielateľ vyplnil „Čestné prehlásenie o bezpečnosti tovaru“. Môžete sa tak vyhnúť zbytočnému zdržaniu alebo pozastaveniu zásielky.

Reklamačné riadenie

PRIPRAVUJEME...