Podmienky používania web stránky

Akákoľvek osoba môže reprodukovať ktorúkoľvek časť materiálu na týchto internetových stránkach za nasledovných podmienok:

  • Materiál sa môže používať len na informačné a nekomerčné účely.
  • Nemôže byť žiadnym spôsobom upravovaný, resp. menený.

Presnosť/Správnosť tejto stránky

Tieto internetové stránky môžu obsahovať neúmyselné nepresnosti alebo typografické chyby. Tieto budú opravené podľa pokynov GO! Express & Logistics s.r.o. .  Informácie na týchto internetových stránkach sa pravidelne aktualizujú, čím môže dôjsť k nepresnostiam. Internet je vedený nezávisle z mnohých miest na celom svete, preto niektoré informácie, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom týchto internetových stránok, môžu pochádzať zo zdroja mimo GO! Express & Logistics s.r.o.. V dôsledku toho GO! Express & Logistics s.r.o. vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za obsah pochádzajúci mimo stránok spoločnosti GO! Express & Logistics s.r.o..

Vírusy

GO! Express & Logistics vynakladá veľkú snahu, aby odstránila vírusy z týchto internetových stránok, ale toto odstránenie nedokáže zaručiť a za vírusy nepreberá žiadnu zodpovednosť. Prosím použite všetku primeranú ochranu pred sťahovaním informácií z internetových stránok.

Obmedzenie zodpovednosti

Služby, obsah a informácii, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke sú poskytované „ako sú“. Informácie na týchto internetových stránkach sa poskytujú bez záruky, vrátane všetkých záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel, alebo neporušenia práv tretích strán. Ak uzatvárate obchod ako spotrebiteľ, týmito ustanoveniami nie sú dotknuté Vaše existujúce zákonné práva, ktorých sa nemôžete zrieknuť. Súhlasíte s tým a potvrdzujete, že tieto obmedzenia a odmietnutie zodpovednosti a poskytnutia záruk stanovené v týchto obchodných podmienkach sú spravodlivé a primerané.

Produkty a služby

Produkty a služby uvedené na týchto internetových stránkach podliehajú Všeobecným obchodným podmienkam GO! Express & Logistics s.r.o..