Priame transporty

Zásielku doručíme v najkratšom možnom čase na miesto určenia, a to bez ohľadu na jej rozmery, či váhu. Dedikovaný kuriér bude s vašou zásielkou od vyzdvohnutia až po jej doručenie a to na zemi i ve vzduchu.

PRIAME TRANSPORTY

Zásielku doručíme v najkratšom možnom čase na miesto určenia, a to bez ohľadu na jej rozmery, či váhu. Pristavíme vozidlo podľa vašich požiadaviek alebo zaistíme leteckú prepravu mimo štandardných sieťových riešení. Dedikovaný kuriér bude s vašou zásielkou od vyzdvohnutia až po jej doručenie.


GO! Priama jazda

Vašu zásielku prepravíme bez akejkoľvek prekládky z miesta odoslania až do miesta doručenia v čo najkratšom možnom čase.  Takúto službu vieme zabezpečiť v rámci celej Európy.

Výhody pre vás

 • individuálna preprava-sami si definujete čas vyzdvihnutia a čas doručenia
 • maximálna miera bezpečnosti
 • možnosť zvýšeného ručenia za zásielku
 • môžte využiť dodávky, nákladné autá, teplotne kontrolované vozidlá či prepravu s vysokou mierou zabezpečenia

GO! Same Day

Pre tie najurgentnejšie zásielky máme riešenie v podobe kombinácie priamej jazdy a leteckej, prípadne železničnej prepravy.  Garantujeme doručenie zásielky aj v ten istý deň.

Výhody pre vás

 • dostanete na výber z niekoľkých variant prepravy
 • aj v prípade zásielok podliehajúcim colným konaním alebo IATA DGR
 • dopyt spracujeme obratom

GO! On-Board-Courier

Pokiaľ vaše najdôležitejšie zásielky vyžadujú osovny dohľad, tak vám zabezpečíme kuriéra, ktorý zásielku vyzdvihne a letecky doručí na miesto určenia. Osobne ju odovzdá a osobe k tomu poverenej.

Výhody pre vás

 • maximálna bezpečnosť utajovaných informací
 • odovzdanie zásielky iba k rukám autorizovanej osoby
 • let najbližším dostupným komerčným spojom
 • vhodný pre kritické,vysokohodntné či krehké  zásielky
 • voliteľné poistenie pre všetky druhy zásielok