Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

Certifikácia prepravnej spoločnosti GO! Express & Logistics

Všetky produkty a služby GO! Express & Logistics jsou certifikovány podľa  DIN-EN ISO 9001:2008.

Funkčnosť a účinnosť systému riadenia kvality je overovaná renomovanými auditorskými spoločnosťami, ktoré pravidelne hodnotia náš súlad s týmito požiadavkami. Všetky GO!stanice sú  zmluvne zaviazané k dodržiavaniu smerníc kvality firmy GO!, pretože všetky naše produkty a služby spĺňajú najvyššie požiadavky a kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť.