Certifikácia
GO! Express & Logistics

Všetky produkty a služby GO! Express & Logistics jsou certifikovány podľa  DIN-EN ISO 9001:2015.

Funkčnosť a účinnosť systému riadenia kvality je overovaná renomovanými auditorskými spoločnosťami, ktoré pravidelne hodnotia náš súlad s týmito požiadavkami. Všetky GO!stanice sú  zmluvne zaviazané k dodržiavaniu smerníc kvality firmy GO!, pretože všetky naše produkty a služby spĺňajú najvyššie požiadavky a kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť.