Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

GO! SEKTOROVÉ RIEŠENIA - Sektorová logistika pre váš business

Či už sa vaša spoločnosť zameriava na biotechnologie, farmáciu, strojárenstvo, atomobilový priemysel, elektrotechniku alebo potravinárstvo, tak spoločne nájdeme riešenie pre vaše zásielky.

Preprava potravinových vzoriek
Medzinárodná a národná preprava
Mrazené a chladené zásielky
Kontrolovaná teplota

GO! FOOD LOGISTICS

Štyri teplotné režimy
Preprava tekutým dusíkom
Medzinárodná a vnútroštátna preprava

GO! LIFE SCIENCE