Fakturačné údaje

Adresa:

Kaukazská 49
851 01 Bratislava 

info@general-overnight.sk
Telefón: +421 2 555 770 37

 

Konatelia:
Mgr. Martin Koča, Claus Michael Wensauer

 

Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I, vložka 87745/B

IČ: 47042630
DIČ: 2023719940
IČ DPH: SK2023719940 podľa §4

 

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a. s.

IBAN SK0611000000002940043915
SWIFT TATRSKBX

 

Akékoľvek odkazy na webové servery, ktoré obsahujú softvére na stiahnutie, sú uvádzané len pre zjednodušenie Vášho prístupu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za problémy, ktoré môžu nastať pri sťahovaní softvéru, ani za následky takéhoto sťahovania. Používanie akéhokoľvek softvéru stiahnutého z internetu, sa môže riadiť licenčnou dohodou, a neplnenie podmienok takejto licenčnej dohody môže viesť k porušeniu práv duševného vlastníctva príslušného dodávateľa softvéru, za ktoré nenesieme žiadnu zodpovednosť.