Palivový príplatok

GO! EXPRESS & LOGISTICS účtuje na všetky mezinárodné prepravy palivový príplatok, kterého výška sa odvodzuje od ceny leteckého benzínu - kerosínu na rotterdamskej burze. Výška palivového príplatku je aktualizovaná každý mesiac. 

Fakturovanie 

Palivový príplatok sa účtuje k prepravnému bez DPH. Za doplnkové služby, ako napríklad dobierku či potvrdenie o doručení,
sa palivový príplatok neúčtuje. Palivový príplatok je účtovaný za každú jednotlivú zásielku.

Ostatné informácie

GO! EXPRESS & LOGISTICS si vyhradzuje právo palivový príplatok zmeniť alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Palivový príplatok je účtovaný na všetky exportné i importné mezinárodné zásielky.

17 % domestic, 20 % international

od 1.2.2022


Doplnkové informácie

Prehľad príplatkov platný od 1. 11. 2020


Poplatok za tretí a ďalší kus v zásielke

Poplatok za handling s pomocou manipulačnej techniky

Poplatok za nestohovateľnú zásielku

Poplatok za nadrozmernú zásielku **

Poplatok za Data Entry

2 €

od 15 € do 30 €

45 €

45 €

5 €


Poplatok za opravu adresy

Poplatok za neutralizáciu adresy

Doručenie na súkromnú / rezidenčnú adresu ***

Avizácia doručenia zásielky

Poplatok za doručenie do odľahlých / ťažko dostupných oblastí

Poplatok za doručenie zásielky na výstavisko či inú adresu s obmedzeným prístupom

Poplatok za ručnú manipuláciu pri nakládke / vykládke

Poplatok za úpravu balenia zásielky

Dopoludňajšie doručenie (platí len pre DE

Doručenie v časovom okne menšom ako 120 minút (platí len pre DE)

Overenie totožnosti

Poplatok za opakovaný pokus o vyzdvihnutie zásielky

10 €

5 €

5 €

5 €

od 12 € do 80 €

od 10 € do 60 €

7 € (osoba / 15 minút,  min. však 15 €)

od 10 € do 40 €

10 €

20 €

5 €

10 €


Opakované doručenie zásielky

Poplatok za čakanie (prvých 15 minút zdarma)

Poplatok za potvrdenie o doručení zásielky (e-mailom nasledujúci pracovný deň)

Poplatok za potvrdenie o doručení zásielky (telefonicky v deň doručenia, e-mailom nasledujúci pracovný deň)

Poplatok za pripoistenie GO! AllRisk

Poplatok za neavizovanú ADR zásielku

Poplatok za prepravu v teplotnom režime

Poplatok za uloženie zásielky v teplotnom režime

Poplatok za prepravu nebezpečného tovaru

Poplatok za tovar prepravovaný mimo EU

Poplatok za zastupovanie v colnom konaní pri vývoze / dovoze mimo EU

Poplatok za vystavenie dokladu ATR

10 €

15 € / 30 minút

3 €

10 €

1,5% hodnoty zásielky (minimálne 15 €)

20 €                                                                            

15 €

20 € / deň

25 €

30 €

35 € + 3 € / ďalšia položka

20 €


  • Termínové a víkendové doručenie sú spoplatnené individuálne v závislosti na destinácii.   
  • Dobierky sú spoplatnené individuálne v závislosti na destinácii.
  • * Podľa destinácie                        
  • ** Nadrozmerná zásielka – špecifikácia

Nadrozmernou zásielkou je každá zásielka, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich kritérií:

 1) Dĺžka jednej strany presahuje 130 cm

2) Hmotnosť 1 kusu presahuje 50 kg

3) Súčet dĺžky + 2x šírka + 2x výška prekročí 360 cm

4) Celková hmotnosť zásielky je väčšia ako 100 kg reálnej váhy alebo 200 kg objemovej váhy

  • *** Súkromná / rezidenčná adresa 

Rozumie sa tým adresa bydliska a miesta obchodnej činnosti, ktorá nemá žiadny vchod určený pre verejnosť.

  • **** Podľa veľkosti zásielky