Úplná pravidla soutěže

Název soutěže: Dubnová soutěž o reflexní bundu

1. Pořadatel

Soutěž „Dubnová soutěž o reflexní bundu“ pořádá GO! Express & Logistics, s.r.o., IČO 27568962, se sídlem Plaská 622/3, Praha 5, PSČ 150 00, spisová značka: C 114614 vedená u rejstříkového soudu v Praze (dále jen "pořadatel"), v termínu od 20. 4. 2023 do 30. 4. 2023 včetně.

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice, s výjimkou zaměstnanců GO! Express & Logistics a jejich rodinných příslušníků (dále jen "soutěžící"), která v období od 20. 4. 2023 do 30. 4. 2023 vyplní soutěžní dotazník na webové adrese https://forms.gle/dewacmSLpc2CLJBU9.

Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí údajů potřebných pro případné zaslání výhry. Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou.

3. Výhra

Výhrou v soutěži je 3x reflexní bunda GO! (dále jen "výhra")

Cena není převoditelná a nelze ji směnit za hotovost nebo jiné služby. Výhru v soutěži nelze nárokovat. GO! Express & Logistics si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit soutěž bez předchozího upozornění.

4. Účast v soutěži

Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěžící, který chce být zařazen do slosování o výhru, musí do 30.4.2023 vyplnit soutěžní dotazník na webové adrese https://forms.gle/dewacmSLpc2CLJBU9. ("účast v soutěži")

Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr výherců.

5. Výběr výherců

Ze všech odpovědí pořadatel vybere tři soutěžící, kterým odešle výhru. Pokud soutěžící do 3 pracovních dnů od oznámení výhry neposkytne pořadateli údaje potřebné pro zaslání výhry, pořadatel v takovém případě může rozhodnout o náhradním výherci.

V případě technických či organizačních problémů může být losování či odeslání výhry odloženo. Výherci o tom budou informováni prostřednictvím e-mailu.

6. Zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů v rámci soutěže probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící svou účastí v soutěži stvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů uvedenými zde a uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon, profil na Linkedinu, adresa bydliště) pro účely realizace soutěže dle těchto pravidel. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla soutěže, soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo na změnu výhry. Pořadatel má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže při podezření na zneužití soutěže nebo podvodné jednání.

 

Tato pravidla byla naposledy aktualizována dne 20. 04. 2023.