GO! je pro Manželství pro všechny

Červen je duhovým měsícem. Po celý měsíc firmy vyjadřují svou podporu vůči sexuálním menšinám. Typickým symbolem je duha, která obarvila loga společností napříč celým světem. 

LGBT měli a vždy budou mít v GO! Express & Logistics své místo. Byť se toto téma může zdát zbytečným, není tomu tak. Kvalita služeb každé firmy stojí především na lidech, kteří v ní pracují. Svojí velikostí je GO! Express & Logistics středně velká společnost, která umožňuje vytvářet přátelské a otevřené pracovní prostředí, kde má každý své místo bez ohledu na sexuální orientaci, národnost, aj. Proto zaměstnanci GO!  podpořili petici za Manželství pro všechny.

Jak jsem se (ne)vdávala

"Registrované partnerství jsem uzavřela před dvěma roky. Partnerství nemůžete uzavřít ve všech krajích. V těch, ve kterých můžete, se registrované partnerství uzavírá beze svědků, a to pouze na radnici. My měly štěstí a matrikářka z Plzně za námi dorazila až na místo svatby. Svědci hráli symbolickou roli. Po svatbě jsem si zažádala dodatečně o přijetí příjmení své partnerky, protože v případě registrovaného partnerství se tak neděje automaticky. Teď jsme registrované partnerky. A to je všechno. Nestávají se z nás manželky a z legislativního hlediska se pro nás téměř nic nezměnilo," vypráví o své zkušenosti PR & Marketing Specialist GO! Express & Logistics, Kristýna Cyprisová.

 • nesmím si osvojit dítě své partnerky (např. z předchozího vztahu)
 • nemůžeme společně osvojit dítě z ústavu
 • nemůžeme být společnými pěstouny
 • zákonným rodičem je vždy jen jeden z páru, ten druhý je z legislativního pohledu cizí člověk
 • v případě rozvodu nejsou upraveny majetkové vztahy
 • po rozvodu nemá druhý rodič zákonný nárok dítě vídat
 • v případě rozvodu není upraveno zákonem výživné
 • děti nemají nárok na sirotčí důchod po druhém rodiči
 • druhý rodič může získat informace o zdravotním stavu dítěte pouze na základě benevolence nebo plné moci, to samé platí v případě vzdělávání
 • dítě po druhém rodiči automaticky ze zákona nedědí. A to ani v případě, že tak rodič uvedl v závěti.
 • pracovní volno na svatbu neexistuje
 • nevzniká společné jmění manželů
 • nevzniká nárok na vdovský a vdovecký důchod

Manželství stejnopohlavních párů je velké společenské téma. Návrh novely zákona o manželství pro všechny byl projednán v prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a čeká ho kolo druhé. To nejdůležitější. To zdánlivé málo, které může a samozřejmě nemusí, udělat každý z nás, je vyjádření svého postoje prostřednictvím online petice. Veřejné mínění je silným argumentem všech politických stran usilujících o obhájení svých postojů.