FORMULARZE

Faktura proforma jest dokumentem, który jest dołączony do każdej dostawy towarów kierowanych do krajów spoza UE w zakresie nieodpłatnej wymiany towarów, np. w przypadku wysłania próbki. Prosimy o wypełnienie formularza i dołączenie do każdej przesyłki niedokumentowej poza UE. To nie jest faktura handlowa i nie służy jako podstawa do płatności za towary.

Do wszystkich przesyłek, które będą podlegać odprawie celnej powinno zostać dołączone upoważnienie. Konieczny jest wypis z KRS nie starszy niż 30 dni, zaświadczenie o nadaniu NIP oraz numer EORI. Przy każdej następnej przesyłce potrzebna będzie już tylko faktura do przesyłki i dokładny opis towaru wraz z kodem taryfy celnej.

Do przesyłek wysyłanych do USA, które obejmują żywność, napoje, witaminy, suplementy żywnościowe lub gumę, powinna zostać załączona deklaracja FDA, wymagana przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków FDA.

Deklaracja udostępniająca szczegółowe informację na temat każdego filmu importowanego. Używana do identyfikacji materiałów pornograficznych i wywrotowych. Deklaracja ta musi zostać wypełniona dla wszystkich klasycznych filmów, w tym video, płyt, taśm pustych lub filmów, niezależnie od wartości.

Formularz wymagany w procesie reklamacji. Prosimy o wypełnienie i wysłanie go do nas wraz z innymi określonymi dokumentami. Należy pamiętać, że im prędzej zostanie zgłoszone zdarzenie straty, wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, tym większe prawdopodobieństwo korzystnego rozstrzygnięcia roszczenia przez zakład ubezpieczeń.

 

 

Dokument zawiera instrukcję z niezbędnymi elementami w przypadku wysyłki poza Unię Europejską, w tym do Wielkiej Brytanii. 

Kliknij i pobierz prostą instrukcję zamawiania przesyłek z GO! Wydrukuj ją i przekaż pracownikom lub powieś na tablicy, aby nikt nie miał wątpliwości, jak to zrobić.