Transport towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne przewozimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Europejskiej Konwencji o Międzynarodowym Przewozie Drogowym Towarów Niebezpiecznych (ADR). W reżimie ADR przewozimy towary inne niż klasy 1 i 7, które są wyłączone z przewozu

Wszystkie towary niebezpieczne muszą być przygotowane i zapakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i muszą być do nich dołączone wymagane dokumenty. Za prawidłowe opakowanie, oznakowanie i niezbędną dokumentację odpowiada nadawca.

Wyszkolony zespół specjalistów służy pomocą i wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zawsze chętnie doradzamy i odpowiadamy na pytania dotyczące spraw związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

Jakich informacji potrzebujemy od Ciebie

  • Numer UN
  • klasa ADR, grupa pakowania, kod klasyfikacyjny
  • oficjalna nazwa według ADR
  • waga netto i brutto
  • szczegółowy opis zawartości
  • karty charakterystyki w języku polskim i obcym (angielskim lub niemieckim) (do transportu do Niemiec)

Dokumenty do transportu ADR

Deklaracja zgodności dla przewozu towarów niebezpiecznych

Jako nadawca jesteś odpowiedzialny za właściwą dokumentację, oznakowanie i pakowanie przesyłek zawierających towary niebezpieczne.


Deklaracja bezpieczeństwa towaru

Jeśli nie masz pewności, czy Twoja przesyłka nie zawiera towarów niebezpiecznych, sprawdź w karcie charakterystyki od producenta, czy produkt rzeczywiście nadaje się do transportu jako zwykły ładunek. W takim przypadku wymagamy od nadawcy wypełnienia „Deklaracji Bezpieczeństwa Towaru”. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych opóźnień lub postojów w transporcie.