Dopłata paliwowa

Dopłata paliwowa jest pobierana za wszystkie przesyłki międzynarodowe. Jej wysokość wynika z ceny paliwa lotniczego - nafty, na giełdzie w Rotterdamie. Wysokość opłaty paliwowej jest aktualizowana co miesiąc.

WAŻNOŚĆ:WYSOKOŚĆ DOPŁATY PALIWOWEJ:
od 1 maja 2024transport krajowy: 25% | międzynarodowy: 29%

Fakturowanie
W przypadku wysyłki bez podatku VAT, naliczana jest opłata paliwowa. W przypadku usług dodatkowych, takich jak pobranie lub pokwitowanie dostawy, nie jest pobierana dodatkowa opłata paliwowa. Opłata paliwowa jest naliczana za każdą pojedynczą wysyłkę.

Inne informacje
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub anulowania dopłaty paliwowej bez uprzedniego powiadomienia.