Przewóz zwierząt

Przewóz żywych zwierząt stawia przed każdą firmą logistyczną duże wymagania. Zaczynając od konieczności przestrzegania określonych prawnie procedur, skończywszy na profesjonalnie przeszkolonej kadrze. 

W Polsce, Austrii i Niemczech realizujemy wysyłkę RYB, PŁAZÓW, GADÓW I BEZKRĘGOWCÓW

Jak wygląda współpraca z GO!

  • Wszystkie oddziały GO! w Polsce, w Austrii i w Niemczech posiadają zezwolenie wydane na podstawie Art. 11 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.
  • 1200 odpowiednio przeszkolonych pracowników GO!, którzy corocznie przechodzą dodatkowe szkolenia przypominające, dba o to, aby zwierzęta były transportowane w sposób właściwy dla poszczególnych gatunków i zgodnie z prawem.
  • Wszystkie wymogi dotyczące pakowania i oznakowania, określone w IATA LAR (Przepisy dotyczące przewozu żywych zwierząt, określone przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego) są ściśle przestrzegane.
  • Każda wysyłka zwierząt jest dokładnie identyfikowana i możliwe jest jej śledzenie.
  • Późne godziny odbioru i wczesne godziny dostawy, nie później niż do godziny 10:00 we wszystkich ośrodkach, zapewniają najkrótsze możliwe czasy transportu.

Minimalizujemy wpływ transportu na przewożone zwierzęta

Postępujemy zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym czynności oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1774/2002; 1255/97.