GO! Supply Chain

Łańcuch dostaw ma sens, kiedy wszystko, czym zarządzamy idealnie dopasowuje się do całości Twoich procesów. Dlatego absolutnie niezbędna jest zoptymalizowana koordynacja i konkretne ustalenia. 

Zapewniamy specjalnie wyznaczone przestrzenie magazynowe na przechowywanie Twoich towarów. Możemy także nimi zarządzać. Możesz skorzystać z pełnej obsługi realizowanej przez jednego dostawcę - od kontroli towarów przychodzących poprzez ocenę jakości, magazynowanie, inwentaryzację i przekazanie, aż do terminowej dostawy.

Rodzaj przechowywania zależny jest od rodzaju i struktury Twoich towarów:

  • składowanie blokowe: nadające się do układania na sobie kartony, skrzynie i palety są układane bezpośrednio jedne na drugich w blokach, bez regałów czy innych urządzeń
  • składowanie podłogowe: ustawianie bezpośrednio na podłodze magazynu
  • regały dzielone: przechowywanie na półkach regałowych
  • regały paletowe: podobne do regałów dzielonych, ale bez półek i z belkami wspornikowymi
  • magazyn może być jednorodny dla pojedynczych artykułów lub partii, w zależności od wymagań (np.: paleta może zawierać jedną lub więcej jednostek jednego artykułu / niejednorodny: nośniki ładunku zawierające kilka różnych artykułów)
  • specjalne warunki przechowywania dla towarów wymagających określonej temperatury i towarów niebez- piecznych