Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Eksperci logistyki tacy jak GO! odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu płynnego przepływu towarów, który jest niezbędny do napędzania gospodarki. Aby sprostać temu poziomowi odpowiedzialności, pozostajemy niezłomnie zaangażowani w dostarczanie zrównoważonych rozwiązań logistycznych.

W związku z tym od samego początku dążymy do znalezienia równowagi między efektywnymi kosztowo operacjami a proekologicznym podejściem do prowadzenia działalności. 

Nasze wartości

Nasze standardy zrównoważonego rozwoju są mocno zakorzenione w naszej filozofii korporacyjnej i rozciągają się na cały nasz biznes i łańcuch wartości. Wartości GO! są wyrażone w zasadach przewodnich, które wszyscy pracownicy proaktywnie stosują w praktyce i które umożliwiają nam zapewnienie naszym klientom optymalnego wsparcia zawsze, gdy nas potrzebują. 


Nasz Zespół

Płaska hierarchia, krótkie kanały decyzyjne i wysoki poziom indywidualnej odpowiedzialności charakteryzują naszą codzienną rutynę pracy. Zachęcamy wszystkich naszych pracowników do aktywnego zaangażowania poprzez dzielenie się swoimi pomysłami.

Zawsze pomagamy naszym pracownikom w rozwoju osobistym i zawodowym oraz oferujemy szeroki wachlarz możliwości awansu zawodowego. Zapewniamy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz możliwości kształcenia ustawicznego.

Regularnie konsultujemy się ze sobą. Współpracując i rozmawiając, znajdujemy rozwiązania dla całej naszej sieci - ponad granicami państwowymi. We wszystkich naszych decyzjach bierzemy pod uwagę wpływ na naszych klientów, partnerów i współpracowników. Szacunek, praca zespołowa, tolerancja, otwartość i uczciwość  stanowią podstawę sukcesu naszej firmy i są podstawowymi filarami naszego podejścia.


Nasi kurierzy

Nasi kurierzy są nieodzownym elementem naszej działalności. Oprócz bezpiecznego zatrudnienia i uczciwego, terminowego wynagrodzenia oferujemy różnorodność i elastyczny czas pracy. Ponadto wspieramy rozwój kariery i bezpieczeństwo pracy naszych kurierów poprzez regularne szkolenia i możliwości kształcenia ustawicznego. Od bezpieczeństwa na drogach po towary niebezpieczne: nasi kurierzy są na bieżąco z wiedzą i umiejętnościami i nadążają za rosnącymi wymaganiami w branży.

Krzysztof, Warszawa:

„W 2007 roku zacząłem współpracować z GO! jako kurier. Uwielbiam jeździć samochodem dostawczym i spotykać się z klientami i moimi współpracownikami. Bardzo mi tego brakowało w czasie pandemii, więc tym bardziej cieszy mnie stały kontakt z ludźmi."


Nasze zaangażowanie

Angażujemy się w różne akcje charytatywne, zbiórki i wsparcie społeczności lokalnej. Nasi pracownicy chętnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach, a ponadto są honorowymi krwiodawcami. Jesteśmy dumni z każdej inicjatywy społecznej, w której biorą udział i cieszymy się, gdy możemy ich wspierać. 


Bezpieczeństwo i ochrona

Zdrowie naszych pracowników jest podstawą. Zapewniamy całkowitą zgodność z przepisami BHP obowiązującymi w miejscu pracy. Prowadzimy regularne szkolenia, inspekcje i audyty, aby stale nadzorować bezpieczeństwo naszych pracowników. 

Aby zapobiegać zagrożeniom, stale pracujemy nad poprawą standardów bezpieczeństwa w zakresie konserwacji miejsca pracy i sprzętu roboczego. Zapewnimy środki ochronne, aby uniknąć narażenia na czynniki chemiczne, fizyczne lub biologiczne. Ponadto podejmujemy działania zapobiegające nadmiernemu zmęczeniu fizycznemu i psychicznemu pracowników.

Nasze pragnienie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dotyczy oczywiście również przetwarzania danych. Ochrona danych osobowych i traktowanie ich jako poufnych zarówno w środowisku analogowym, jak i cyfrowym jest naszym obowiązkiem. Przekazane nam dane klientów i odbiorców traktujemy z najwyższą starannością i zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. 


Nasza polityka środowiskowa

GO! postawiła sobie za cel prowadzenie zrównoważonej polityki środowiskowej. Postrzegamy ochronę środowiska jako zadanie korporacyjne i zobowiązujemy się do ostrożnego korzystania z zasobów naturalnych i ograniczania szkodliwego wpływu na środowisko. Nasza świadomość ekologiczna znajduje odzwierciedlenie w naszym myśleniu i działaniach.

Odpowiednie wymogi prawne i urzędowe stanowią podstawę naszych działań w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę wykonalność techniczną i ekonomiczną, prawa i przepisy dotyczące ochrony środowiska traktujemy jako wymagania minimalne i staramy się podejmować działania wykraczające poza te wymagania.

Dążymy do poprawy. W tym kontekście cele środowiskowe są regularnie sprawdzane pod kątem ich realizacji, stale oceniane i w razie potrzeby dostosowywane. Jednocześnie stawiamy sobie za cel ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.