Dystrybucja leków

W logistyce i transporcie produktów farmaceutycznych panują surowe przepisy. O przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości dbają przeszkoleni pracownicy GO!, którzy czuwają nad bezpieczeństwem całego łańcucha dostaw od magazynu po aptekę.

Dbamy o to, aby wszystkie dostawy leków, środków higieny i ochrony osobistej docierały bezpiecznie i na czas tam, gdzie są potrzebne. Zgodnie z dobrą praktyką dystrybucyjną zapewniamy dystrybucję leków i sprzętu medycznego.

Co oferujemy

  • usługi zgodnie z GDP i DIN EN ISO 9001: 2015
  • bezpieczną dystrybucję substancji leczniczych
  • poranną dostawę i gwarancję terminowości

* Usługa niedostępna w Polsce. Można z niej skorzystać w Niemczech oraz Czechach.