Praga była gospodarzem drugiego spotkania biznesowego GO! w 2022

„Welcome to the Czech soil,“

powitał w poniedziałek 11 lipca 2022 r. inż. Martin Koča, przedstawicieli GO! z Niemiec, Czech i Polski. Praga była gospodarzem drugiego w tym roku biznesowego spotkania kwartalnego (BRQ), które odbywa się najczęściej w Polsce lub Niemczech. Dyrektorzy europejskich oddziałów prezentują na nim wyniki biznesowe i marketingowe minionego kwartału.

 

Czeski GO! odnotował 112% wzrost liczby przewiezionych przesyłek rok do roku

 

Czeski GO! Express & Logistics s.r.o. zaprezentował wzrost przewozów przesyłek rok do roku o 112%. Znaczący udział w tym procencie stanowi współpraca z gigantami w dziedzinie e-commerce, gdzie od dawna obserwujemy na rynku rosnące zapotrzebowanie na gwarantowaną dostawę następnego dnia. Polskie oddziały we Wrocławiu i Poznaniu również wykazały pozytywny trend w liczbie przetransportowanych przesyłek, która wzrosła o ponad 22% rok do roku.

Dużo uwagi poświęcono tematowi obsługi klienta

 

Choć to spotkanie ma w swojej nazwie „biznes”, istotnym tematem lipcowego BRQ była dbałość o klienta. Ważną częścią prezentowanych wyników była analiza rynku i procesów wewnętrznych w komunikacji z klientami. Dlatego centralnym tematem było pytanie, jak nadal zachować indywidualne podejście przy obecnej, stale rosnącej liczbie klientów i obsługiwanych przesyłek bez wpływu na szybkość i sprawność komunikacji oraz konieczności wprowadzenia infolinii. Dyskusja zaowocowała nowymi inicjatywami z zakresu cyfryzacji, szkoleń pracowników czy sposobów zamawiania transportu i zbierania informacji zwrotnej.

7 godzin przyniosło ponad 5 konkretnych celów w dalszym rozwoju GO! CEE

 

W obecności CEO Martina Koča i Wolfganga Sachera przedstawiono również kilka ważnych sugestii dotyczących oferowanych usług i rozwiązań. Podczas siedmiogodzinnego spotkania pojawił się temat specjalnych systemów pakowania, transportu w reżimach temperaturowych oraz ekologii. Spotkanie przyniosło ponad 5 celów do dalszego rozwoju, na których skupią się teraz oddziały GO! w Europie Środkowo-Wschodniej.