Bezpiecznie. Szybko. Identyfikowalnie.

Zaplanowane dostawy, napięte terminy - czasem liczy się czas. Ale to nie wszystko! Kiedy chodzi o ważne dokumenty, dowód pomyślnej dostawy może mieć równie duże znaczenie.

Niezależnie od tego, czy są to umowy, dokumenty sądowe, wnioski patentowe, czy nawet zawiadomienia o wypowiedzeniu - z usługą GO! Dostawa Dokumentów oferujemy prawnie zabezpieczoną dostawę, z dowodem doręczenia, w szczególności w przypadkach, gdy potwierdzenie odbioru jest niewystarczające lub niemożliwe.
Dzięki opiece dedykowanego doradcy GO!, możesz ustalić odpowiednie warunki dla każdego zamówienia z osobna. Po należytym przygotowaniu dokumentów do wysyłki, przejmujemy ich transport. Nasi wyszkoleni kurierzy dokumentują cały proces dostawy, a protokół ten przesyłany jest do Ciebie drogą elektroniczną jeszcze tego samego dnia. W przypadku wystąpienia problemów, które utrudniają dostawę, proaktywnie współpracujemy z Tobą nad odpowiednim tokiem działań, zapewniając jednocześnie zgodność z RODO UE w całym łańcuchu procesów. W ten sposób zawsze jesteś po bezpiecznej stronie.

Twoje korzyści

  • bardzo krótkie czasy transportu dzięki wydajnej sieci ekspresowej 
  • zgodne z prawem i terminowe dostarczanie dokumentów z zastrzeżeniem terminów, z całodobową obsługą 
  • znormalizowane przetwarzanie i wyszkoleni kurierzy dla absolutnej niezawodności
  • weryfikacja poprzez wypełnienie protokołu dostawy na miejscu, z powiadomieniem tego samego dnia, które może służyć jako dowód w ewentualnym sporze prawnym
  • natychmiastowa i proaktywna informacja zwrotna w przypadku problemów z dostawą 
  • maksymalne bezpieczeństwo dzięki dostosowanym rozwiązaniom ubezpieczeniowym
  • dostarczanie wrażliwych treści zgodnie z unijnymi przepisami RODO