Stopka Redakcyjna

GO! Express & Logistics Polska Sp.z o.o.
ul. Czereśniowa 40A
02-456 Warszawa
warszawa@general-overnight.com
Telefon: 22 534 50 00
Fax: 22 534 50 99

Zarząd: Wolfgang Sacher, Martin Koča

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000224398,
REGON: 015851031
NIP: 522-27-46-665

Bank:
Deutsche Bank

PLN (numer konta)
27 1910 1123 2403 7596 2121 0001     SWIFT (BIC): DEUTPLPX

EUR (numer konta)
DE30 1007 0024 0024 2040 00     SWIFT (BIC): DEUTDEDBBER