Stopka Redakcyjna

GO! Express & Logistics Polska Sp.z o.o.
ul. Czereśniowa 40A
02-456 Warszawa
warszawa@general-overnight.com
Telefon: 22 534 50 00

Zarząd: Wolfgang Sacher, Martin Koča

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000443462,
REGON: 022028665
NIP: 899-27-39-987