GO! TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Gdy chodzi o transport towarów niebezpiecznych, GO! zapewnia maksymalny poziom dbałości i absolutne bezpieczeństwo. Znamy wszystkie przepisy prawa i obowiązujące wymogi. 

Twoje korzyści:

  • personel wykwalifikowany zgodnie z przepisami ADR i IATA DGR, od przyjęcia zamówienia przez naszych kurierów, aż do przygotowania Twojej wysyłki

  • nasze pojazdy posiadają całe niezbędne wyposażenie, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych

  • dokładnie sprawdzamy zgodność z obowiązującymi przepisami, gdy chodzi o opakowania, oznakowania i dokumentację

  • przetwarzanie zamówień jest wspierane rozwiązaniami informatycznymi, obejmującymi zautomatyzowane porównywanie danych, sprawdzanie zakazu tworzenia mieszanych ładunków oraz sporządzania dokumentacji transportowej dla konkretnych odcinków trasy

  • specjalne opisy procedur i plany działania w nagłych przypadkach