GO! TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Gdy chodzi o transport towarów niebezpiecznych, GO! zapewnia maksymalny poziom dbałości i ab- solutne bezpieczeństwo. Znamy wszystkie przepi- sy prawa i obowiązujące wymogi. Informacje do- tyczące kategorii towarów niebezpiecznych, jakie możemy dla ciebie przewieźć, znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Twoje korzyści:

  • personel wykwalifikowany zgodnie z przepisami ADR i IATA DGR, od przyjęcia zamówienia przez naszych kurierów, aż do przygotowania twojej wysyłki, 

  • nasze pojazdy posiadają całe niezbędne wyposażenie, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,

  • dokładnie sprawdzamy zgodność z obowiązującymi przepisami, gdy chodzi o opakowania, oznakowania i dokumentację,

  • przetwarzanie zamówień jest wspierane rozwiązaniami informatycznymi, obejmującymi zautomatyzowane porównywanie danych, sprawdzanie zakazu tworzenia mieszanych ładunków oraz sporządzania dokumentacji transportowej dla konkretnych odcinków trasy,

  • specjalne opisy procedur i plany działania w nagłych przypadkach.