GO! DOSTAWA ZABEZPIECZONA PRAWNIE

Jeżeli potwierdzenie odbioru jest niewy- starczające w przypadku ważnych doku- mentów, które muszą być dostarczone w określonym terminie, takich jak rozwią- zania umów lub dokumenty sądowe, lub jeżeli takich potwierdzeń nie można otrzy- mać, oferujemy ci dostawę zabezpieczoną prawnie. To dodatkowa usługa, która umożliwia ci udowodnienie, że określone dokumenty zostały dostarczone.

Twoje korzyści:

  • bardzo krótkie czasy dostawy z wykorzystaniem naszej wysoce efektywnej sieci przesyłek ekspresowych, zgodna z prawem, terminowa dostawa dokumentów, które muszą być dostarczone w określonym terminie,
  • standaryzowana obsługa i przeszkoleni kurierzy w celu zapewnienia całkowitej niezawodności,
  • potwierdzenie z wykorzystaniem raportu doręczenia wypełnianego na miejscu - raport jest przesyłany do ciebie w formie elektronicznej tego samego dnia,
  • natychmiastowa informacja zwrotna w przypadku problemów proceduralnych, abyśmy mogli koordynować dalsze działania,
  • specjalnie opracowane rozwiązania ubezpieczeniowe dla maksymalnego bezpieczeństwa - chronimy cię przed potencjalnymi szkodami następczymi, na przykład spowodowanymi opóźnieniem,
  • unikasz angażowania własnych zasobów w dostarczanie wrażliwych treści, co wymga większej ilości czasu i pieniędzy,
  • ochrona danych osobowych zgodna z postanowieniami RODO opcjonalnie: zwrot oryginalnego raportu doręczenia.