Rozwiązania logistyczne dla badań klinicznych 


Co oferujemy

  • monitorowane składownie
  • transport w kontrolowanej temperaturze
  • wieloośrodkowe i międzynarodowe połączenia międzysystemowe
  • gwarantowana dostawa
  • logistyka na czas badań

Usługi specjalne

  • rozwiązania logistyczne dla sterylizowanych miejsc pracy
  • osoba do bezpośredniego kontaktu
  • kontrola tożsamości
  • ciągłość ruchu
  • materiał opakowaniowy