Informacje dodatkowe

Dodatkowe dopłaty mogą obowiązywać w przypadku utrudnionej obsługi przesyłek, dostawy do odległych obszarów, obszarów o ograniczonej dostępności lub innych szczególnych cech przesyłek. Jednocześnie mogą obowiązywać szczególne wymagania dotyczące doręczania przesyłek, przewozu przesyłek w nietypowym trybie lub czasowego składowania przesyłek.

Stawki obowiązują od 12.10.2021

DopłataKwota
Dopłata za trzecią i kolejną paczkę w przesyłce8 PLN
Dopłata za obsługę przy pomocy paleciaka/ wózka widłowego *od 60 PLN do 120 PLN 
Dopłata za przesyłkę niepiętrowalną135 PLN
Dopłata za nadgabaryt 195 PLN
Dopłata za przesłanie listu przewozowego na adres e-mail15 PLN 
Dopłata za zmianę adresu doręczenia60 PLN
Dopłata za neutralizację adresu25 PLN
Dopłata za doręczenie do osoby prywatnej (za adres prywatny uznaje się mieszkanie prywatne bądź siedzibę firmy, która nie ma głównego wejścia.)25 PLN
Dopłata za awizowanie dostawy25 PLN
Dopłata za doręczenie do odległych obszarów/ obszarów o trudnej dostępności *od 45 PLN do 320 PLN 
Dopłata za doręczenie na targi lub inne adresy z utrudnionym dostępem *od 40 PLN do 240 PLN 
Dopłata za doręczenie po południu (dotyczy Niemiec)40 PLN
Dopłata za doręczenie/ odbiór w przedziale godzinowym - 120 min  (dotyczy Niemiec)80 PLN
Dopłata za weryfikację tożsamości odbiorcy25 PLN
Dopłata za przepakowanie przesyłki *od 40 PLN do 160 PLN 
Dopłata za powtórny podjazd po odbiór przesyłki60 PLN
Dopłata za powtórne doręczenie45 PLN
Dopłata za oczekiwanie (pierwsze 15 minut w cenie)45 PLN / 30 minut
Dopłata za potwierdzenie doręczenia (na adres email kolejnego dnia roboczego)60 PLN
Dopłata za potwierdzenie doręczenia (informacja telefoniczna w dniu doręczenia)120 PLN
Dopłata GO! AllRisk (dodatkowe ubezpieczenie)1,5% wartości przesyłki
Dopłata za tranport w kontrolowanej temperaturze55 PLN
Dopłata za magazynowanie przesyłki w kontrolowanej temperaturze80 PLN / dzień
Dopłata za transport towarów niebezpiecznych85 PLN
Dopłata za transport poza UE90 PLN
Dopłata za reprezentację w Urzędzie Celnym (usługa dostępna w eksporcie/imporcie przesyłek)190 PLN + 8 PLN/ kolejna pozycja
Dopłata za doręczenie w określonym czasieod 80 PLN do 320 PLN
Dopłata do kosztów obsługi zlecenia (obowiązuje od 15.08.2022 do odwołania)2,7 PLN 
Dopłaty do przesyłek krajowych Kwota

Dopłata do paczki powyżej 50 kg wagi gabarytowej za każdy kilogram, maksymalnie do 70 kg.

5 PLN
Paczka, której jeden z wymiarów przekracza 1200 mm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 2200 mm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami. Nie dotyczy paczek dłużycowych. 20 PLN 
Paczka, której długość najdłuższego boku przekracza 2000 mm, ale nie może przekraczać 3500 mm. Maksymalna waga: 30 kg. Cenę paczki dłużycowej obliczamy doliczając 100 złotych za każdy rozpoczęty metr długości paczki powyżej 2000 mm. 120 PLN

 

 

* W zależności od destynacji

Opłata za usługę GO! Termin, GO! Weekend  naliczana jest w zależności od destynacji.

Opłata za usługę COD (przesyłka za pobraniem) naliczana jest w zależności od destynacji.

 

Przesyłki ponadgabarytowe – specyfikacja

Za przesyłkę ponadgabarytową uznaje się paczkę, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

Długość jednego z boków jest większa niż 130 cm

  1. Waga jednej części przekracza 50 kg
  2. Suma: długość + (2 x szerokość) + (2 x wysokość)  przekracza 360 cm
  3. Całkowita waga przesyłki przekracza 100 kg wagi rzeczywistej lub 200 kg wagi wolumetrycznej

Maksymalne rozmiary przesyłki nadającej się do transportu:

  1. Maksymalna długość: 270 cm
  2. Maksymalna waga: 50 kg
  3. Maksymalna suma następujących wymiarów : długość + (2 x szerokość) + (2 x wysokość)  nie przekracza 500 cm

Od 15 października 2022 dostawa przesyłek ponadgabarytowych do Niemiec do godziny 15.00 następnego dnia. 

 

Obliczanie wagi wolumetrycznej

Wymiary w cm = a x b x c / 5000

(1 m3 oznacza wagę 200kg)