Informacje dodatkowe

Dodatkowe dopłaty mogą obowiązywać w przypadku utrudnionej obsługi przesyłek, dostawy do odległych obszarów, obszarów o ograniczonej dostępności lub innych szczególnych cech przesyłek. Jednocześnie mogą obowiązywać szczególne wymagania dotyczące doręczania przesyłek, przewozu przesyłek w nietypowym trybie lub czasowego składowania przesyłek.

Opłata obowiązująca od 12.10.2021

Dopłata Kwota
Dopłata za trzecią i kolejną paczkę w przesyłce 8 PLN
Dopłata za obsługę przy pomocy paleciaka/ wózka widłowego * od 60 PLN do 120 PLN 
Dopłata za przesyłkę niepiętrowalną 135 PLN
Dopłata za nadgabaryt *** 195 PLN
Dopłata za przesłanie listu przewozowego na adres e-mail 15 PLN 
Dopłata za zmianę adresu doręczenia 60 PLN
Dopłata za neutralizację adresu 25 PLN
Dopłata za doręczenie do osoby prywatnej ** 25 PLN
Dopłata za awizowanie dostawy 25 PLN
Dopłata za doręczenie do odległych obszarów/ obszarów o trudnej dostępności * od 45 PLN do 320 PLN 
Dopłata za doręczenie na targi lub inne adresy z utrudnionym dostępem * od 40 PLN do 240 PLN 
Dopłata za doręczenie po południu (dotyczy Niemiec) 40 PLN
Dopłata za doręczenie/ odbiór w przedziale godzinowym - 120 min  (dotyczy Niemiec) 80 PLN
Dopłata za weryfikację tożsamości odbiorcy 25 PLN
Dopłata za przepakowanie przesyłki * od 40 PLN do 160 PLN 
Dopłata za powtórny podjazd po odbiór przesyłki 60 PLN
Dopłata za powtórne doręczenie 45 PLN
Dopłata za oczekiwanie (pierwsze 15 minut w cenie) 45 PLN / 30 minut
Dopłata za potwierdzenie doręczenia (na adres email kolejnego dnia roboczego) 60 PLN
Dopłata za potwierdzenie doręczenia (informacja telefoniczna w dniu doręczenia) 120 PLN
Dopłata GO! AllRisk (dodatkowe ubezpieczenie) 1,5% wartości przesyłki
Dopłata za tranport w kontrolowanej temperaturze 55 PLN
Dopłata za magazynowanie przesyłki w kontrolowanej temperaturze 80 PLN / dzień
Dopłata za transport towarów niebezpiecznych 85 PLN
Dopłata za transport poza UE 90 PLN
Dopłata za reprezentację w Urzędzie Celnym (usługa dostępna w eksporcie/imporcie przesyłek) 190 PLN + 8 PLN/ kolejna pozycja

 

 

* W zależności od destynacji

Opłata za usługę GO! Termin, GO! Weekend  naliczana jest w zależności od destynacji.

Opłata za usługę COD (przesyłka za pobraniem) naliczana jest w zależności od destynacji.

 

** Adres prywatny - za adres prywatny uznaje się mieszkanie prywatne bądź siedzibę firmy, która nie ma głównego wejścia.

 

*** Przesyłki ponadgabarytowe – specyfikacja

Za przesyłkę ponadgabarytową uznaje się paczkę, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Długość jednego z boków jest większa niż 130 cm
  2. Waga jednej części przekracza 50 kg
  3. Suma: długość + (2 x szerokość) + (2 x wysokość)  przekracza 360 cm
  4. Całkowita waga przesyłki przekracza 100 kg wagi rzeczywistej lub 200 kg wagi wolumetrycznej 

Maksymalne rozmiary przesyłki nadającej się do transportu:

  1. Maksymalna długość: 270 cm
  2. Maksymalna waga: 50 kg
  3. Maksymalna suma następujących wymiarów : długość + (2 x szerokość) + (2 x wysokość)  nie przekracza 500 cm

Obliczanie wagi wolumetrycznej

Wymiary w cm = a x b x c / 5000

(1 m3 oznacza wagę 200kg)

Dopłaty do przesyłek krajowych 

Dopłata do paczki powyżej 50 kg wagi gabarytowej za każdy kilogram, maksymalnie do 70 kg. - 5 PLN

Paczka, której jeden z wymiarów przekracza 1200 mm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 2200 mm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami. Nie dotyczy paczek dłużycowych. - 20 PLN

Paczka, której długość najdłuższego boku przekracza 2000 mm, ale nie może przekraczać 3500 mm. Maksymalna waga: 30 kg. Cenę paczki dłużycowej obliczamy doliczając 100 złotych za każdy rozpoczęty metr długości paczki powyżej 2000 mm.