Często zadawane pytania

Chcielibyśmy rozpocząć współpracę z GO! Czy konieczne jest spisanie umowy?

Do współpracy z nami nie potrzeba żadnych umów. W przypadku pierwszego zamówienia wystarczy tylko przesłać e-mailem zamówienie pisemne i potwierdzenie informacji rozliczeniowych. Oczywiście jeżeli Twoja firma wymaga umowy z dostawcą, nie ma problemu w zorganizowaniu naszej współpracy w ten sposób.

Mam już w GO! swój numer klienta. Czy mogę go używać zarówno do zamawiania przesyłek eksportowych jak i importowych?

Tak. Twój numer klienta jest taki sam dla przesyłek eksportowych i importowych. Będziemy obsługiwać Twoje zamówienie pod numerami dostępnymi tutaj, w zależności od Twojego oddziału GO!

Czy na stronie internetowej GO! jest dostępny cennik?

Na stronie nie mamy cennika. Staramy się podchodzić do wszystkich klientów indywidualnie. Jest to również związane z indywidualnymi cenami. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy ofertę, która spełni Twoje oczekiwania. Kontakt.

Jakie są warianty szybkości transportu?

Standardową usługą dla naszych transportów jest GO! Express, która gwarantuje dostawę do następnego dnia roboczego w większości europejskich miejsc docelowych, a także poza Europę w ciągu dwóch do czterech dni roboczych. Istnieje również możliwość zamówienia usługi GO! Smart - przesyłki ekonomicznej z nieznacznie dłuższym czasem transportu.

Czy GO! transportuje także przesyłki na paletach?

Tak, możemy również zorganizować transport przesyłek na paletach na indywidualne zamówienie.

Czy są przesyłki, których nie przewozicie?

Tak, zgodnie z ogólnymi warunkami, przesyłki o bardzo wysokiej wartości są wyłączone z transportu, jeżeli nadawca przy podpisywaniu umowy nie wyraził na piśmie woli ubezpieczenia transportu lub ubezpieczenia kosztowności, w rozumieniu Ustawy o prawie przewozowym, z prawidłowym wskazaniem wartości lub nie zawarto specjalnych odrębnych ustaleń umownych. Do takich towarów należą między innymi przedmioty o wyjątkowej wartości (takie jak dzieła sztuki, weksle, antyki, klejnoty, znaczki, unikatowe przedmioty, złoto, srebro lub inna biżuteria, pieniądze lub weksle zbywalne (zwłaszcza czeki). Łatwo psujące się artykuły spożywcze, żywe zwierzęta, towary niebezpieczne, a także towary zagrażające ludziom, życiu zwierząt lub środkom transportu są również wyłączone z przewozu. Towary wyłączone z transportu lotniczego na mocy przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) lub Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

W jaki sposób mogę zamówić wysyłkę?

Przy zamawianiu mamy dla Ciebie kilka rozwiązań:

a) pocztą elektroniczną 

b) online z GO! Online & Track na naszej stronie internetowej

Tutaj znajdziesz kontakt do swojego oddziału GO! 

Wszystkie zamówienia będą zawsze potwierdzane telefonicznie lub e-mailem.

Jakie dane muszą być podane na zamówieniu?

Przy składaniu zamówienia należy podać numer klienta (jeśli go posiadasz), adres miejsca odbioru i dostawy przesyłki, liczbę sztuk w przesyłce oraz ich przybliżoną wagę i czas potrzebny na odbiór i dostawę przesyłki. Konieczne jest również określenie usługi (GO! Express, GO! Smart), z której chcesz skorzystać w ramach dostawy. Jeśli nie określisz żadnych specyfikacji, Twoja przesyłka zostanie automatycznie wysłana w trybie GO! Express.

Czy mogę odebrać przesyłkę osobiście w oddziałach GO! Express?

Tak, jest to możliwe. Od poniedziałku do piątku, zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem GO! +48 225 345 000. Ze względów operacyjnych istnieją terminy, w których można odebrać przesyłkę.

Czy mogę dostać numer telefonu do kuriera?

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z naszymi kurierami, zadzwoń na naszą GO! linię +48 225 345 000.

Kiedy dotrze moja przesyłka?

W regionie Europy Środkowej większość przesyłek zostaje dostarczona następnego dnia roboczego rano. W przypadku innych miejsc docelowych zadzwoń za darmo GO! +48 225 345 000. Nasz dział obsługi klienta natychmiast poda dokładny czas na podstawie kodu pocztowego miejsca docelowego.

Skąd dowiem się, że moje zamówienie internetowe zostało przyjęte?

Prawidłowo złożone zamówienie jest oznaczone czarną kropką, jest też generowany symbol PDF.

Czy są jakieś ograniczenia wagi i rozmiaru dla przesyłki dla danego miejsca przeznaczenia? Gdzie mogę znaleźć o tym informację?

Każde miejsce docelowe ma ograniczenia dotyczące wagi i rozmiaru. Z przyjemnością zarekomendujemy najodpowiedniejszy sposób transportu Twojej przesyłki do określonego miejsca docelowego. Ze względu na bezpieczeństwo naszych przewoźników wymagamy wcześniejszego powiadomienia w przypadku przesyłek, w których jedna sztuka jest cięższa niż 50 kg, lub w przypadku przesyłek, których łączna waga przekracza 500 kg.

Czy w ofercie GO! są dostępne materiały opakowaniowe?

Tak, przegląd możliwych typów można znaleźć w zakładce Materiały opakowaniowe

GO! All Risk

Wszystkie nasze przesyłki są automatycznie ubezpieczone zgodnie z międzynarodową konwencją CMR. Ubezpieczenie to jest jednak ograniczone do około 10 €/kg w transporcie drogowym i 20 €/kg w transporcie lotniczym. W przypadkach, w których przewozisz towary o wyższej wartości, oferujemy ponadstandardowe ubezpieczenie dla Twoich przesyłek GO! All Risk.

Ubezpieczamy przesyłkę od uszkodzenia, zniszczenia i rabunku na 100% wartości towaru.

Wysokość składki ubezpieczeniowej w transporcie międzynarodowym i krajowym waha się od 0,5 do 1,5% wartości towaru i wynosi co najmniej 80 PLN. Jest określana zgodnie z:

  1. miejscem załadunku i rozładunku
  2. rodzaj towaru, czy jest używany czy nowy
  3. wartością towaru

Czy możliwa jest dostawa przesyłki w weekend?

Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu dostarczymy przesyłkę w sobotę lub niedzielę. GO! Weekend.

Czy za przesyłkę mogę zapłacić za pobraniem?

Na żądanie w Europie Środkowej mamy możliwość przygotowania oferty płatności za pobraniem dla Twoich przesyłek. Skontaktuj się z nami pod adresem warszawa@general-overnight.pl.

Czym jest dopłata paliwowa?

Dopłata paliwowa stanowi dopłatę do kosztów wysyłki GO! za wszystkie przesyłki międzynarodowe. Jest ona określana z dokładnością do 0,5% i podawana w zakładce Dopłata paliwowa. Dodatkowe usługi nie podlegają dodatkowej opłacie paliwowej. Za każdą przesyłkę naliczana jest dodatkowa opłata paliwowa.

Z jakich metod płatności mogę skorzystać?

Płatność jest możliwa gotówką w oddziale oraz przelewem na konto konkretnego oddziału GO!

Co to jest fakturowanie elektroniczne?

Fakturowanie elektroniczne to nowoczesny sposób przesyłania dokumentów podatkowych. Faktury wysyłane są pocztą elektroniczną w formacie pdf. Nasze faktury elektroniczne są opatrzone podpisem elektronicznym opartym na kwalifikowanym certyfikacie systemowym. Podpis ten jednoznacznie potwierdza informacje o wystawcy i zapobiega nieautoryzowanej modyfikacji faktury po jej wystawieniu. GO! w ten sposób znacząco przyczynia się do ochrony środowiska.

Czy faktura elektroniczna to ważny dokument podatkowy?

Tak, faktura elektroniczna spełnia wymagania Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535).

Czy mogę dostawać faktury w formie drukowanej?

W przypadku, gdy wysyłanie faktur w formie elektronicznej jest niemożliwe, wyślemy Ci faktury w formie drukowanej za dodatkową opłatą za wystawienie i wysłanie faktury.

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Należy wypełnić pełnomocnictwo na czas nieokreślony i wysłać do nas wraz z zaświadczeniem KRS lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP oraz numerem EORI. 

Formularz pełnomocnictwa znajduje się w zakładce formularze. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez osobę zarządzającą firmą.

Przy każdej następnej wysyłce potrzebować będziemy faktury za towar z czytelnym podpisem, wagą i ilością sztuk w przesyłce. Na fakturze za każdym razem musi znajdować się również dokładny opis zawartości przewożonych paczek (co to jest, z czego jest zbudowane itd.). 

Czy trzeba wypełniać pełnomocnictwo przy każdej przesyłce?

Wystarczy wypełnić pełnomocnictwo na czas nieokreślony, którego formę można znaleźć w sekcji Formularze. Pełnomocnictwo musi być zawsze podpisane przez kierownictwo spółki.

Czy GO! zapewnia odprawę celną przy przesyłkach importowych.?

Tak, w razie potrzeby zorganizujemy odprawę przesyłki importowej. Podobnie jak w przypadku odprawy celnej przy eksporcie będziemy potrzebować pełnego pełnomocnictwa.

W jaki sposób mogę zareklamować przesyłkę, która nie dotarła lub dotarła uszkodzona?

Jeśli Twoja przesyłka nie dotarła lub dotarła uszkodzona, skontaktuj się z nami i zgłoś zdarzenie szkody. Konieczne jest również wypełnienie protokołu reklamacyjnego i przesłanie nam wszystkich wymaganych dokumentów. Formularz reklamacji jest dostępny w zakładce Formularze.

Jaki jest termin reklamacji?

Jeśli przesyłka została zagubiona lub uszkodzona, należy wysłać pisemną reklamację na adres e-mail swojego oddziału GO! w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Pamiętaj, że im wcześniej zgłosisz roszczenie i prześlesz nam wszystko, tym większe prawdopodobieństwo, że Twoje roszczenie zostanie rozpatrzone przez firmę ubezpieczeniową.

Kiedy poznam decyzję dotyczącą reklamacji?

O wyniku postępowania reklamacyjnego zostaniesz poinformowany w ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia przez GO! Express & Logistics.