Transport van gevaarlijke goederen? GO! Gevaarlijke goederen

Met GO! heb je een partner aan je zijde voor het vervoer van gevaarlijke goederen die niet alleen met maximale zorg werkt en absolute veiligheid garandeert, maar ook zeer goed op de hoogte is van alle wettelijke voorschriften en vereisten.

Uw voordelen

  • Gekwalificeerd personeel volgens ADR en IATA DGR vanaf het aannemen van orders via onze koeriers tot en met de afhandeling van zendingen
  • Uitgebreide uitrusting van voertuigen en behandelingsgebieden in overeenstemming met de voorschriften voor gevaarlijke goederen
  • Voortdurende inspectie op naleving van alle wettelijke vereisten met betrekking tot verpakking, etikettering en begeleidende documenten
  • IT-ondersteunde orderverwerking met geautomatiseerde vergelijking van stofgegevens, controle op samenladingsverboden en aanmaak van routespecifieke transportdocumenten
  • Speciale procesbeschrijvingen en noodplannen

De naleving van alle vereisten wordt voortdurend gecontroleerd door een externe medewerker gevaarlijke goederen. Net als wij is hij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar.Wij vervoeren deze gevaarlijke goederenklassen voor u

KlasseOvernachtingDirecte aandrijvingBeschrijving / Opmerking / Beperking
1.4G1geenja*explosieve stoffen en voorwerpen die explosieve stoffen bevatten* uitsluitend UN 0066 (1.4G), UN 0336 (1.4G) en UN 0431 (1.4G)
1.4S1ja*ja** Uitsluiting van munitie en explosieve ladingen
2.1
2.2
2.3
ja*ja**Brandbare gassenniet-brandbare gassen en niet-giftige gassen* Uitsluiting van gevaarlijke goederen die onder CV36 vallen (vervoer alleen in geventileerde transporteenheden met gesloten afscheiding tussen bestuurderscabine en laadruimte of aparte bestuurderscabine).** Vervoer van gevaarlijke goederen die onder CV36 vallen (zie boven) alleen met daarvoor uitgeruste voertuigen.
3jajaontvlambare vloeibare stoffen
4.1
4.2
4.3
jajaontvlambare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en gedesensibiliseerde stoffen ontvlambare vaste stoffen zelfontledende stoffen stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen
5.1
5.2
jajastoffen met een ontstekingsbevorderend (oxiderend) effect Organische peroxiden
6.1jajagiftige stoffen
6.2ja*ja*infectious substances
* only UN 3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B, in packaging according to P650
8jajacorrosive substances
9jajavarious dangerous substances and articles
LQ / EQ /
LIB ≤100Wh
jajaPackages that are classified as
"Limited Quantities"-LQ (limited quantities),
"Excepted Quantities" -EQ, or as
Lithium-ion batteries ≤ 100 Wh (per battery) are partially exempted from ADR.
Extra labeljaja"Environmentally hazardous substance" may be marked on packages in conjunction with classes 1-9, in accordance with appropriate criteria.
criteria, may be affixed to packages

Important note!
The overview is only a rough summary. Released dangerous goods classes may additionally be subject to individual restrictions (exclusion of individual UN numbers). In case of doubt, please contact your local GO! station.