Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 20-03-2024

 

Wij waarderen uw interesse in het gebruik van general-overnight.com en/ of general-overnight.nl. De bescherming van persoonsgegevens heeft onze hoogste prioriteit. Hieronder vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot het gebruik van general-overnight.com.

 

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

GO! Express & Logistics Deutschland GmbH

Brühlerstraße 9

53119 Bonn

+49 228 24393-0

datenschutz@general-overnight.com

 

2. Uw rechten

Als betrokkene heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de volgende rechten, op voorwaarde dat aan de desbetreffende wettelijke vereisten wordt voldaan:

  • Informatie (Art. 15 AVG): U heeft het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die over u worden verwerkt.
  • Correctie (Art. 16 AVG): U kunt verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzoeken om onvolledige gegevens aan te vullen.
  • Verwijdering (Artikel 17 AVG): In bepaalde gevallen kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. 
  • Beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): In bepaalde gevallen kunt u verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. 
  • Gegevensportabiliteit (art. 20 AVG): Indien u gegevens hebt verstrekt op basis van een contract of toestemming en de verwerking heeft plaatsgevonden met behulp van geautomatiseerde procedures, kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en digitaal leesbaar formaat, of om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.Bovenkant formulier

 

Recht van bezwaar in individuele gevallen:

U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen op basis van artikel 6, lid 1, lid 1 e) AVG (uitvoering van taken van algemeen belang of bij uitoefening van openbaar gezag) of artikel 6 lid 1 lid 1 f) AVG (belangenafweging); Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Bezwaar tegen gegevensverwerking voor directe reclamedoeleinden:

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken met het oog op directe reclame, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden; Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Intrekking van de toestemming (art. 7 lid 3 AVG): Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping blijft onaangetast.

U kunt uw toestemming voor cookies intrekken in de privacy-instellingen. Als u toestemming geeft voor individuele diensten op onze website, ontvangt u meer informatie over de intrekkingsmogelijkheden wanneer u uw toestemming geeft en onder sectie 5 (“Uitoefening van de intrekking”).

Het doen gelden van uw rechten: Om al uw bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met datenschutz@general-overnight.com of per post naar het adres vermeld in sectie 1 hierboven. Zorg ervoor dat wij u duidelijk kunnen identificeren.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat of federale staat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of de locatie van de vermeende overtreding waarover u klaagt.

 

Dit geldt ook voor de voor onze verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Telefoonnummer: (070) 888 85 00 (alleen voor zakelijke relaties)

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

3. Details over geïntegreerde diensten en functionaliteiten

3.1. Eigen diensten

3.1.1. Terbeschikkingstelling van de website

Verwerkte persoonsgegevens:

Datum en tijdstip van toegangDatum en tijdstip van toegang, duur van het bezoek, type apparaat, gebruikt besturingssysteem, gebruikte functies, hoeveelheid verzonden gegevens, type gebeurtenis, IP-adres, domeinnaam
Doel(en):Terbeschikkingstelling van de website
Rechtsgrond(en):Artikel 6, lid 1, lid 1 f) AVG (belangenafweging). Hiermee streven wij het legitieme belang van het aanbieden van onze website na.
Ontvangers van persoonsgegevens:Hostingprovider, interne afdelingen, externe technische ondersteuningsdienstverlener
Overdracht naar derde landen:Nee

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

 

Verwijdering onmiddellijk na levering door de webserver

 

3.1.2. Logboek bestanden

Datum en tijdstip van toegangOpgevraagde URL, IP-adres, tijdstip en datum van toegang, overgedragen hoeveelheid gegevens, website van waaruit de gebruiker op de opgevraagde pagina is gekomen (zogenaamde “referrer”), website die door het systeem van de gebruiker via onze website wordt bezocht, http-Status, informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker
Doel(en):Statistische evaluaties, verbetering van de website, systeembeveiliging (bijvoorbeeld het voorkomen van misbruik), foutdiagnose
Rechtsgrond(en):Artikel 6, lid 1, lid 1 f) AVG (belangenafweging). Daarbij streven wij het legitieme belang na om de website, de systeemveiligheid (bijvoorbeeld het voorkomen van misbruik) en foutdiagnose te verbeteren.
Ontvangers van persoonsgegevens:Hostingprovider, interne afdelingen, externe dienstverlener voor technische ondersteuning, overheidsinstellingen op verzoek
Overdracht naar derde landen:Nee
Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Verwijdering 7 dagen na registratie

 

 

3.1.3. Contactformulier

Datum en tijdstip van toegangAanhef, voor- en achternaam van de contactzoekende, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel faxnummer, inhoud van het bericht
Doel(en):Het ontvangen en verwerken van vragen, klachten of andere feedback
Rechtsgrond(en):Artikel 6, lid 1, lid 1 f) AVG (belangenafweging). Daarbij streven wij het legitieme belang na bij het ontvangen en verwerken van vragen, klachten of andere feedback.
Ontvangers van persoonsgegevens:Hostingproviders, interne afdelingen, overheidsinstanties op aanvraag, het betreffende GO!-depot
Overdracht naar derde landen:Nee
Bewaartermijn van persoonsgegevens:Verwijdering na definitieve verwerking van het verzoek; Afhankelijk van de inhoud kan het na ontvangst tot 10 jaar bewaard worden.
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Verplichte gegevens in het contactformulier gemarkeerd met “*”, andere gegevens hoeven niet te worden verstrekt uit noodzaak.

 

3.1.4. Nieuwsbrief inschrijving

Verwerkte persoonsgegevens:Voor- en achternaam van de ontvanger, titel, e-mailadres, datum en tijdstip van registratie
Doel(en):Verzenden van de nieuwsbrief naar klanten, bewijs van toestemming
Rechtsgrond(en):

Artikel 6, lid 1, lid 1 a) AVG (toestemming),

Artikel 6, lid 1, lid 1 c) i. V. m. Artikel 5, lid 1, onder a, lid 2, artikel 7, lid 1 AVG (voldoen aan wettelijke verplichtingen)

Artikel 6, lid 1, lid 1 f) AVG (belangenafweging). Daarbij streven wij het legitieme belang na om te kunnen bewijzen dat er toestemming is gegeven

Ontvangers van persoonsgegevens:Interne afdelingen, vooral marketing, hostingproviders, verwerkers voor het versturen van nieuwsbrieven, overheidsinstanties op verzoek
Overdracht naar derde landen:Nee
Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Verwijdering na afmelding nieuwsbrief: aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres

Verwijdering 3 jaar na uitschrijving van de nieuwsbrief of stopzetting van onze nieuwsbriefdienst: titel, voornaam, achternaam, e-mailadres

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Verplichte gegevens in het contactformulier gemarkeerd met “*”, andere gegevens hoeven niet te worden verstrekt uit noodzaak.
Uitoefening van het herroepingsrecht:Intrekking kunt u doen via de afmeldlink in elke nieuwsbrief

 

3.1.5. Aanvraagformulier voor ongevraagde sollicitatie

Datum en tijdstip van toegangVoor- en achternaam van de sollicitant, aanhef, telefoonnummer, e-mailadres, inhoud van de begeleidende brief, overige sollicitatiedocumenten (curriculum vitae, certificaten)
Doel(en):Het ontvangen en verwerken van ongevraagde sollicitaties
Rechtsgrond(en):Artikel 88 lid 1 AVG in samenhang met artikel 26 lid 1 zin 1, lid 8 zin 2 BDSG
Ontvangers van persoonsgegevens:Interne afdelingen & de HR-afdeling van het betreffende GO! depot.
Overdracht naar derde landen:Nee
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Na 6 maanden, tenzij er sprake is van een dienstverband
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Verplichte informatie gemarkeerd met “*”; Als u dit niet doet, kan het online-aanvraagformulier niet worden gebruikt

 

3.1.6. Aanmeldingsformulier GO! koerier

Datum en tijdstip van toegangVoor- en achternaam van de aanvrager, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, inhoud van de begeleidende brief, indien van toepassing, informatie over het bestaan ​​van een bedrijfsregistratie en een AFR-certificaat, evenals voertuigtype/leeftijd als u solliciteert als onafhankelijke koerier ondernemer
Doel(en):Het ontvangen en verwerken van sollicitaties als koerierchauffeur
Rechtsgrond(en):Artikel 88 lid 1 AVG in samenhang met artikel 26 lid 1 zin 1, lid 8 zin 2 BDSG
Ontvangers van persoonsgegevens:Interne afdelingen, vooral personeelszaken van het betreffende GO! depot
Overdracht naar derde landen:Nee
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Na 6 maanden, tenzij er sprake is van een dienstverband
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Verplichte informatie gemarkeerd met “*”; Als u dit niet doet, kan het online-aanvraagformulier niet worden gebruikt

 

3.1.7. GO! Bestelformulier verzendmateriaal

Datum en tijdstip van toegangBedrijf, GO! Klantnummer, titel, voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer
Doel(en):Verkoop van verzendmaterialen
Rechtsgrond(en):Artikel 6, lid 1 b) en c) AVG
Ontvangers van persoonsgegevens:Interne afdelingen, contractverwerkers, van het betreffende GO! depot
Overdracht naar derde landen:Nee
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Tot 10 jaar
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Verplichte informatie op het bestelformulier gemarkeerd met “*”; Als u dit niet verstrekt, kan er op deze manier geen verzendmateriaal worden besteld

 

3.1.8. Service assistent

Datum en tijdstip van toegangGO! Klantnummer, voor- en achternaam, postcode, telefoonnummer, e-mailadres
Doel(en):Hulp bij het vinden van de juiste verzendoplossing
Rechtsgrond(en):Artikel 6, lid 1 b) en c) AVG
Ontvangers van persoonsgegevens:Interne afdelingen, van het betreffende GO! depot
Overdracht naar derde landen:Nee
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Na de definitieve afhandeling van de aanvraag; afhankelijk van de inhoud, tot 10 jaar
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Verplichte informatie is gemarkeerd met “*”; Als deze niet wordt ingezet, kan de Service Assistant niet worden gebruikt

 

3.1.9. Verzendverzoek

Datum en tijdstip van toegangVoor- en achternaam, postcode, telefoonnummer, e-mailadres
Doel(en):Hulp bij het vinden van de juiste verzendoplossing
Rechtsgrond(en):rt. 6 Paragraaf 1 b) en c) AVG
Ontvangers van persoonsgegevens:Interne afdelingen, van het betreffende GO! depot
Overdracht naar derde landen:Nee
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Na de definitieve afhandeling van de aanvraag; afhankelijk van de inhoud, tot 10 jaar
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Verplichte informatie is gemarkeerd met “*”; Als deze niet wordt gemarkeerd, kan de Service Assistant niet worden gebruikt

 

3.1.10. Klantportaal bestelling & trackregistratie

Datum en tijdstip van toegangGO! Klantnummer, voor- en achternaam, telefoonnummer (vaste en mobiele telefoon), e-mailadres
Doel(en):Het gebruik van het internetportaal voor transportbeheer mogelijk maken
Rechtsgrond(en):Artikel 6, lid 1 b) en c) AVG
Ontvangers van persoonsgegevens:Interne afdelingen van het betreffende GO! depot.
Overdracht naar derde landen:Nee
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Na de definitieve afhandeling van de aanvraag; afhankelijk van de inhoud, tot 10 jaar
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Verplichte informatie in het formulier gemarkeerd met “*”,[…]; Als u dit niet doet, wordt het transportmanagement buiten het internetportaal uitgevoerd

 

3.1.11. GO! Flash-enquête

Datum en tijdstip van toegangVoor- en achternaam van de deelnemer, postcode, e-mailadres en tevredenheidsinformatie
Doel(en):Klanttevredenheidsonderzoek om uw eigen dienstverlening te verbeteren
Rechtsgrond(en):Artikel 6, lid 1 c) en f) AVG (legitiem belang: verkoopbevordering, klantenwerving)
Ontvangers van persoonsgegevens:Interne afdelingen
Overdracht naar derde landen:Nee
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Maximaal zes maanden; als er winst wordt uitgekeerd, kan dit oplopen tot tien jaar
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Verplichte informatie in het formulier gemarkeerd met “*”; Als u dit niet doet, wordt uw mening niet meegenomen in het klanttevredenheidsonderzoek en kunt u niet deelnemen aan de trekking uit de evt. prijzenpot

 

3.1.12. Volgen van orders

Datum en tijdstip van toegangVrachtbriefnummer (trackingnummer)
Doel(en):Track & Trace van de betreffende order/ zending
Rechtsgrond(en):Artikel 6, lid 1 b) en c) AVG
Ontvangers van persoonsgegevens:Interne afdelingen, verwerkers voor het volgen van orders/ zendingen
Overdracht naar derde landen:Nee
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Na de definitieve afhandeling van de aanvraag; afhankelijk van de inhoud, tot 10 jaar
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:Geen verplichting tot verstrekking; Als u dit niet doet, kan de levering niet online worden gevolgd