Datapolitik

Eftersom GO! Danmark drives af vores partner Jetpak Danmark A/S , gælder følgende information både for Jetpak Danmark A/S og GO! Danmark.

Information til vores kunder vedr. databeskyttelse i Jetpak Danmark A/S

Databeskyttelsesforordningen har ikrafttrædelsesdato den 25 maj 2018. Jetpak Danmark A/S vil derfor sikre, at de data vi modtager bliver behandlet og opbevaret bedst muligt. Dette i forhold til den nye retspraksis og i forhold til kravet om øget dokumentation.

Jetpak Danmark A/S betragter sig som særskilt dataansvarlig i forhold til sine kunder, da det at levere en forsendelse ikke er en databehandleropgave. Også selvom der kan indgå persondata i forsendelsesoplysningerne (fortolkning af Datatilsynets vejledning om Dataansvarlig og databehandlere). Det betyder, at vores kunder, der overfører data til os, kan være sikre på, at vi følger loven og de skærpede krav, der er til dataansvarlige. På baggrund heraf er der ikke behov for nogen databehandleraftale for samhandel med Jetpak Danmark A/S .

Alle data, der vedrører vores kunders forsendelser, har højeste prioritet hos Jetpak Danmark A/S og vi opbevarer kun disse data så længe dokumentationskrav og lovgivning tillader dette.