Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
operations@general-overnight.sk

Palivový príplatok

Palivový príplatok je účtovaný na všetky exportné i importné mezinárodné zásielky.

AKTUÁLNA VÝŠKA PALIVOVÉHO PRÍPLATKU

PLATNOSŤ:                   VÝŠKA PALIVOVÉHO PRÍPLATKU:
2020
od 1. februára 2020                                                                                                        18,5 % 
2019
od 1. októbra 2019                                                                                                     16,0 %    
2018
od 1. decembra 2018 13,0 %                                                                                                    
od 1. novembra 2018  13,0 %                                                                                                     
od 1. októbra 2018  13,0 %                                                                                                     
od 1. septembra 2018 13,0 %                                                                                                    
od 1. augusta 2018 13,0 %                                                                                                    
od 1. júla 2018 13,0 %                                                                                                    
od 1. júna 2018 13,0 %                                                                                                    
od 1. mája 2018 13,0 %                                                                                                    
od 1. apríla 2018 13,0 %                                                                                                    
od 1. marca 2018 13,0 %                                                                                                    
od 1. februára 2018 13,0 %                                                                                                    
od 1. januára 2018 13,0 %                                                                                                    
2017
od 1. decembra 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. novembra 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. októbra 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. septembra 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. augusta 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. júla 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. júna 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. mája 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. apríla 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. marca 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. februára 2017 13,0 %                                                                                                       
od 1. januára 2017 13,0 %                                                                                                       

 

GO! EXPRESS & LOGISTICS účtuje na všetky mezinárodné prepravy palivový príplatok, kterého výška sa odvodzuje od ceny leteckého benzínu - kerosínu na rotterdamskej burze. Výška palivového príplatku je aktualizovaná každý mesiac. Je určovaná
s presnosťou na 0,5% a uvedená na webových stránkach GO! www.general-overnight.sk. Ceny kerosinu sú vždy uvádzané
v USD (centoch za US galón). Informácie o ich výške nájdete tu. Zverejnená hodnota z predcházejúceho mesiaca je východzia
pre mesiac nasledujúcí.

Fakturovanie 
Palivový príplatok sa účtuje k prepravnému bez DPH. Za doplnkové služby, ako napríklad dobierku či potvrdenie o doručení,
sa palivový príplatok neúčtuje. Palivový príplatok je účtovaný za každú jednotlivú zásielku.

Ostatné informácie

GO! EXPRESS & LOGISTICS si vyhradzuje právo palivový príplatok zmeniť alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.
Informáciu o prípadnej zmene podmienok účtovania palivového príplatku nájdete tu.

VÝPOČET PALIVOVÉHO PRÍPLATKU

CENA KEROSÍNU V USD 

PRÍPLATOK

OD

DO

%

$ 0,880 $ 0,920 3,00%
$ 0,921 $ 0,970 3,50%
$ 0,971 $ 1,020 4,00%
$ 1,021 $ 1,070 4,50%
$ 1,071 $ 1,120 5,00%
$ 1,121 $ 1,170 5,50%
$ 1,171 $ 1,230 6,00%
$ 1,231 $ 1,290 6,50%
$ 1,291 $ 1,350 7,00%
$ 1,351 $ 1,410 7,50%
$ 1,411 $ 1,470 8,00%
$ 1,471 $ 1,540 8,50%
$ 1,541 $ 1,610 9,00%
$ 1,611 $ 1,690 9,50%
$ 1,691 $ 1,780 10,00%
$ 1,781 $ 1,870 10,50%
$ 1,871 $ 1,980 11,00%
$ 1,981 $ 2,080 11,50%
$ 2,081 $ 2,180 12,00%
$ 2,181 $ 2,290 12,50%
$ 2,291 $ 2,400 13,00%
$ 2,401 $ 2,520 13,50%
$ 2,521 $ 2,650 14,00%
$ 2,651 $ 2,760 14,50%
$ 2,761 $ 2,890 15,00%
$ 2,891 $ 3,010 15,50%
$ 3,011 $ 3,120 16,00%
$ 3,121 $ 3,250 16,50%
$ 3,251 $ 3,390 17,00%
$ 3,391 $ 3,530 17,50%
$ 3,531 $ 3,680 18,00%
$ 3,681 $ 3,880 18,50%
$ 3,831 $ 3,990 19,00%
$ 3,991 $ 4,110 19,50%
$ 4,111 $ 4,220 20,00%
$ 4,221 $ 4,350 20,50%
$ 4,351 $ 4,490 21,00%
$ 4,491 $ 4,630 21,50%
$ 4,631 $ 4,780 22,00%
$ 4,781 $ 4,930 22,50%
$ 4,931 $ 5,090 23,00%
$ 5,091 $ 5,241 23,50%
$ 5,242 $ 5,394 24,00%
$ 5,395 $ 5,551 24,50%
$ 5,552 $ 5,712 25,00%