Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

Palivový príplatok

Palivový príplatok je účtovaný na všetky exportné i importné mezinárodné zásielky.

PLATNOSŤ:  VÝŠKA PALIVOVÉHO PRÍPLATKU:
od 1. októbra 2020 18,5 %

 

GO! EXPRESS & LOGISTICS účtuje na všetky mezinárodné prepravy palivový príplatok, kterého výška sa odvodzuje od ceny leteckého benzínu - kerosínu na rotterdamskej burze. Výška palivového príplatku je aktualizovaná každý mesiac. 

Fakturovanie 

Palivový príplatok sa účtuje k prepravnému bez DPH. Za doplnkové služby, ako napríklad dobierku či potvrdenie o doručení,
sa palivový príplatok neúčtuje. Palivový príplatok je účtovaný za každú jednotlivú zásielku.

Ostatné informácie

GO! EXPRESS & LOGISTICS si vyhradzuje právo palivový príplatok zmeniť alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.