Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

GO! Preprava zvierat

Preprava živých zvierat kladie na každú logistickú spoločnosť nemalé nároky. Je potrebné myslieť na striktne dodržiavanie špecifických postupov, zákonných regúl a odbornú kvalifikáciu personálu. Presne toto všetko ponúka GO!. Zabezpečíme vám kompletný servis od prvého telefonátu až pod doručenie zásielky.

Výhody pre vás

 • definované pravidlá v prípade núdzových situácií- máme k dispozícii kontaktnú maticu so zoznamom lokálnych veterinárnych úradov, veterinárov a odchytných staníc. Vďaka tomu vieme ihneď zareagovať v prípade neočakávaných okolností.

 • Proaktívne sledovanie počas prepravy- v prípade neočakávaných okolností či problémov s doručením vás budeme ihneď kontaktovať, aby sme dohodli ďalší postup

 • najktrašia možná doba s ohľadom na maximálnu šetrnosť počas prepravy: večer vyzdvihneme a počas dopoludnia doručíme

 • zabezpečenie náhradného transportu v prípade nehody

 • zaškolený personál vo všetkých fázach prepravy


Vďaka týmto opatreniam minimalizujeme dopad prepravy na prepravované zvieratá. GO! Pochopiteľne postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.1/2005 z dňa 22.decembra 2004, o ochrane zvierat počas prepravy a súvisiacich činností a o zmene smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES s nariadením (ES) č.1255/97

Prepravujeme tieto druhy zvierat:
 

 • chovné a akváriové ryby
 • koraly napr. koraly, morské sasanky
 • mäkkýše: napr. mušle, chobotnice
 • ježovky: napr. hviezdice, morský ježko
 • blanokkrídlovce: napr. včely, čmeliaci
 • pavúkovci: napr. pavúky, škorpióny
 • červy: napr. obrúčkovce, pásovce