Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

GO! ADR – Preprava nebezpečného tovaru

Nebezpečný tovar prevážame v rámci siete na Slovensku a do Nemecka na základe platných právnych predpisov daných Euróspkou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (ADR). V režime ADR prepravujeme tovar okrem  triedy 1 a 7, ktoré sú z prepravy vylúčené.

Všetok nebezpečný tovar musí byť pripravený a zabalený podľa platných predpisov a musí byť sprevádzaný predpísanými dokladmi (bezpečtnostnými listami). Za správne zabalenie, označenie a potrebnú dokumentáciu zodpovedá odosielateľ.

V prípade pomoci a ďalších prípadných otázok je vám k dispozícii tým špecialistov, ktorý vám vždy ochotne poradí so všetkými náležitosťami spojeným s takýmto druhom prepravy.


Pri preprave ADR zásielky je nutné poskytnúť nasledujúce údaje:

  • UN číslo
  • ADR trieda, obalová skupina, kód klasifikácie
  • Oficiálny názov podľa ADR
  • čistá a hrubá hmotnosť
  • podrobnosti o balení
  • bezpečnostné listy v slovenskom  a cudzom (anglickom alebo nemeckom) jazyku (při preprave do Nemecka)

Dokumenty na stiahnutie:

Prehlásenie o zhode o preprave nebezpečnej zásielky

  • Ako odosielateľ zodpovedáte za správnu dokumentáciu, označenie a zabalenie zásielky obsahujúcej nebezpečný tovar.

Vyhlásenie o bezpečtnosti zásielky

  • Pokiaľ si nie ste istý, či vaša zásielka neobsahuje nebezpečný tovar, tak prosím skontroľujte bezpetnostné listy od výrobcu, aby ste dokázali zistit, či je tovar skutočne možné prepravovať ako bežný tovar. V takomto prípade vyžadujeme, aby odosielateľ vyplnil „Čestné vyhlásenie o bezpečnosti tovaru“. Môžte sa takto vyhnúť zbytečnému zdržaniu, či pozastaveniu zásielky.