Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

Neutralizácia - Zmeny adresy podľa požiadavky

Chcete odoslať zásielku od dodávateľa priamo k zákaznikovi.? Alebo chcete ako odosielajúcu adresu uviesť iné meno, ako je sídlo Vašej spoločnosti…? Bez problémov zabezpečíme zásielky adresov podľa vašich požiadaviek. Či už sa jedná o adresu v SR alebo v zahraničí. Vaša zásielka následne môže odísť priamo na miesto určenia.

Bližšie informácie o službe získate na emaily bratislava@general-overnight.sk a na našej infolinke +421 904 00 20 00 .