Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

GO! POD – potvrdenie doručenia zásielky

Vyberte si, jak vám potvrdíme doručení zásilky.

1. Na našich www stránkach v sekcii GO! doručenie nájdete najneskôr nasledujúci pracovný deň od doručenia dátum a čas prevzatia zásielky spolu s menom príjemcu, ktorému bola zásielka kuriérom odevzdaná.

2.Potvrdienie o doručení vám automaticky odošleme na ľubovoľný e-mail najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zásielky.

3. Budeme vás telefonicky informovať v čo najkratšom možnom čase od doručenia. Informácie vám budú telefonicky oznámené. Vo väčšine prípadov informujeme v deň doručenia zásielky, v prípade destinácií s veľkým časovým posunom vás budeme kontaktovať nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách.

Potvrdenie s kópiou podpisu preberajúcej osoby je súčasťou telefonického potvrdenia. V prípade dodtatočného písemného vyžiadania vám bude potvrdenie zaslané do 5 pracovných dní.

Bližšie informácie o službe získate na emaily bratislava@general-overnight.sk a na našej infolinke +421 904 00 20 00 .