Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
operations@general-overnight.sk

GO! POD

Vyberte si spôsob ako Vám potvrdíme doručenie zásielky.

 

  1. Na našich web stránkach v sekcii GO! Doručenie nájdete najneskôr nasledujúci pracovný deň od doručenia dátum a čas prevzatia zásielky spolu s menom príjemcu, ktorému bola zásielka odovzdaná kuriérom.
  2. Potvrdenie o doručení Vám automaticky odošleme na ľubovoľný e-mail najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zásielky.
  3. Telefonicky alebo faxom Vás budeme informovať v najkratšom možnom čase od doručenia. Budete informovaný telefonicky a v prípade záujmu dodatočne aj faxom. Vo väčšine prípadov informujeme v deň doručenia zásielky, v prípade destinácií s veľkým časovým posunom Vás budeme kontaktovať nasledujúci deň v ranných hodinách.

 

Potvrdenie s kópiou podpisu preberajúcej osoby je súčasťou telefonického - mailového  potvrdenia. V prípade dodatočného písomného vyžiadania Vám bude potvrdenie zaslané do 5 pracovných dní.

 

Bližšie informácie o službe získate e-mailom info@general-overnight.sk alebo na telefónnom čísle +421 904 002 000.