Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

GO! CUSTOMS - Zastupovanie v colnom procese, preclenie zásielky

Pokiaľ prepravujete zásielky do zahraničia, ktoré podliehajú clu, tak  vám zaistíme ich preclenie vďaka zastupovanie v colnom procese. Pre bezproblémové zabezpečenie servisu stačí iba jednorazovo vyplniť plnú moc na dobu neurčitú a dodať ju spoločne s výspisom z obchodného registra, potvrdením o registrácií DIČ a EORI číslom.

Plnú moc nájdete v sekcii Formuláre. Nezabudnie, že plná moc musí byť podpísaná konateľom spoločnosti.

Pri každej nalesujúcej preprave budeme potrebovať už iba obchodnú faktúru k danej zásielke a presný popis , hmotnosť a počet kusov v zásielke


V prípade prepravy pre Vás zabezpečíme aj vyclenie importnej zásielky.

Bližšie informácie o službe získate na emaily bratislava@general-overnight.sk a na našej infolinke +421 904 00 20 00 .