Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

OBJEDNÁVKA PRIPOISTENIA

Miesto odoslania

Miesto doručenia

Vyššie uvedená hodnota tovaru musí zodpovedať hodnote uvedenej v objednávke prepravy.
Prípadnú zmenu poistnej sumy je potrebné oznámiť emailom na bratislava@general-overnight.sk.
Pokiaľ bude na akomkoľvek dokumente (napr. Prepravný list) uvedená suma odlišná, nebude na ňu braný ohľad.

Odosielatel' tovaru

* Povinné polia