Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

GO! ALLRISK - Doplnkové poistenie prepravy zásielok

Naša preprave je bezpečná a spoľahlivá. Avšak, ako každá iná môže prinášať možné riziká. Všetky naše zásielky sú automaticky poistené podľa medzinárodnej dohody SMR: Toto poistenie je však obmedzené na cca 10 € / kg v cestnej a 20 € / kg v leteckej preprave. Pre prípady, kedy prepravujeme tovar vyššej hodnoty ponúkame nadštandardné poistenie vašich zásielok GO! AllRisk.

Poistíme zásielku proti poškodeniu, zničeniu a lúpeži na 100% hodnoty tovaru.

Výška poistného pri medzinárodnej a vnútroštátnej preprave sa pohybuje v rozmedzí 0,5-1,5% hodnoty tovaru, minimálne však 10 EUR. Stanovuje sa podľa

  1. miesta nakládky a vykládky
  2. druhu tovaru, prípadne či sa jedná o použitý alebo nový tovar
  3. hodnoty prepravovaného tovaru