Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
operations@general-overnight.sk

GO! ZÁSADY

01 Spokojnosť zákazníkov je pre GO! vždy na prvom mieste.


02 Všetky GO! pobočky sa zaväzujú k absolútnemu dodržiavaniu termínov, čo je predpokladom vysokej kvality našich služieb.


03 GO! si váži nielen zákazníkov, ale aj prepravované zásielky, pretože toto je základ našej firemnej stratégie.


04 Všetci GO! zamestnanci trvale pracujú na zlepšovaní služieb našej firmy.


05 Každú reklamáciu chápeme ako príležitosť. Všetci GO! pracovníci sa zaväzujú, že budú s reklamáciami zaobchádzať konštruktívne a budú ich zmysluplne spracovávať s ohľadom na budúce využitie.


06 Všetci GO! pracovníci dodržujú pravidlá, ktoré sú uvedené v organizačnej príručke.


07 Informácie o našich zákazníkoch považujeme za dôverné.