Vaša stanica GO!
GO! EXPRESS & LOGISTICS SLOVENSKO

Kaukazská 49
851 01 Bratislava

Tel. +421 904 002 000
bratislava@general-overnight.sk

Zásady prepravnej spoločnosti GO! Express & Logistics

01 Spokojnosť  zákazníkov je pre GO! vždy na prvom mieste.

02 Všetky GO! pobočky sa zaväzujú k absolútnemu dodržiavaniu termínov, ktoré sú predpokladom vysokej kvality našich služieb.

03 GO! si váži ako zákaznikov, tak prepravované zásielky,  pretože toto je základ našej firemnej stratégie.

04 Všetci GO!zamestnanci trvalo pracujú na zlepšovaní služieb našej firmy.

05 Každú reklamáciu chápeme ako príležitosť. Všetci GO! pracovníci sa zaväzujú, že budú s reklamáciami zaobchádzať konštruktívne a budú ich zmysluplne spracovávať s ohľadom na budúce využitie.

06 Všetci GO!pracovníci dodržujú pravidlá uvedené v organizačnej príručke.

07 Informácie o našich zákazníkoch považujeme za dôverné.