Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Nazwa konkursu – "Bądź widoczny z GO! - kwiecień”

2. Organizator konkursu - GO! Express & Logistics Polska Holding Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

3. Czas trwania konkursu - od 20.04.2023 do 30.04.2023

4. Uczestnicy konkursu – w konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik zaświadcza zgodność z niniejszymi warunkami.

5. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie danych niezbędnych do ewentualnego dostarczenia nagrody. Każdy uczestnik może startować tylko raz.

ZADANIE KONKURSOWE

7. Uczestnik konkursu musi wypełnić ankietę konkursową: .

WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD 

8. Laureatami/tkami konkursu zostają trzy osoby, wybrane przez jury konkursowe. 

9. Laureaci/tki zostaną poinformowani/e o wygranej niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Nagroda zostanie przesłana do Laureata/tki w kolejnych dniach. Jeżeli uczestnik konkursu nie przekaże organizatorowi danych potrzebnych do wysłania nagrody w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wygranej, organizator może w takim przypadku postanowić o zastępczym zwycięzcy.

10. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych losowanie lub wysłanie nagrody może zostać przełożone. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

NAGRODY

11. Nagrodą w konkursie są trzy kurtki odblaskowe GO! (po jednej dla każdego zwycięzcy).

12. Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę lub inne usługi. GO! Express & Logistics zastrzega sobie prawo do odwołania lub modyfikacji konkursu bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Data ostatniej modyfikacji zasad konkursowych: 20.04.2023 r.