Ochorna danych

GO! EXPRESS & LOGISTICS Polska Sp. z o. o. (w dalszej części zwany „GO!") dziękuje za odwiedzenie tej witryny i zainteresowanie naszą firmą, produktami oraz usługami. W całej naszej działalności przykładamy ogromną uwagę do ochrony danych osobowych. Pragniemy, aby osoby odwiedzające naszą witrynę czuły się bezpiecznie.

W dalszej części wyjaśniamy, jakie informacje zbiera GO! podczas Państwa pobytu w witrynie i w jaki sposób je wykorzystuje.

Dane osobowe

Dane osobowe to charakterystyka dowolnej osoby zawierająca fakty i dane na jej temat. Do takich informacje należy prawdziwe nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Danymi osobowymi nie są informacje, których nie można bezpośrednio połączyć z prawdziwą tożsamością użytkownika, np. ulubione witryny lub liczba użytkowników witryny.

Podczas pobytu użytkowników na naszej witrynie, nasze serwery tymczasowo zapisują dane komputera łączącego się z witryną. Zapisywane są również: wykaz stron internetowych odwiedzanych w naszej witrynie, datę i czas trwania wizyty, dane identyfikacyjne rodzaju przeglądarki i używany system operacyjny oraz witrynę, z której użytkownik łączy się z naszą witryną. Nie gromadzimy dodatkowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile użytkownik dobrowolnie ich nam nie poda na przykład wczasie wypełniania formularza kontaktowego podczas rejestracji, wypełniania ankiety, biorąc udział w konkursie, realizacji umowy lub prosząc o informacje.

Pewne dane dotyczące przesyłek są przekazywane władzom kraju tranzytowego lub przeznaczenia w celu umożliwienia odprawy celnej bądź kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami takich krajów. Przekazywane informacje zazwyczaj zawierają: nazwę i adres nadawcy, nazwę i adres odbiorcy, opis towarów, liczbę sztuk, masę i wartość przesyłki.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Przekazywane nam dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w sprawach technicznych, do zarządzania stronami internetowymi i do realizowania życzeń oraz próśb użytkowników, zatem głównie w celu wykonania umów zawieranych z użytkownikami lub udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników. Pomaga to w doskonaleniu oferowanych przez nas usług, a także dostosowywaniu ich do potrzeb użytkowników. 

Wyłącznie po udzieleniu przez użytkownika wcześniejszej zgody lub - jeśli wymagają tego przepisy prawa - gdy użytkownik nie wyraził sprzeciwu, wykorzystujemy te dane do badań związanych z produktami i do celów marketingowych.

GO! nie udostępnia, nie sprzedaje, nie przenosi ani w inny sposób nie przekazuje danych osobowych użytkowników stronom trzecim i nie będzie tego czynić w przyszłości, o ile nie jest to wymagane dla celów kontraktowych lub o ile użytkownik nie udzielił na to wyraźnej zgody. Na przykład, podczas realizacji zamówienia użytkownika na produkty, konieczne może być przekazanie przez nas jego adresu i danych zamówienia naszym podwykonawcom.

Wykorzystywanie plików cookie

Cookie to małe pliki umożliwiające nam przechowywanie informacji dotyczących użytkowników i ich komputerów podczas odwiedzania naszych witryn. Pliki cookie pomagają nam ustalać liczbę użytkowników oraz jak często nasze strony internetowe są odwiedzane. Przydatne są do takiego konfigurowania naszych ofert, aby były jak najwygodniejsze w korzystaniu.

Z drugiej strony, używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, które są przechowywane jedynie przez czas trwania wizyty na jednej z naszych stron internetowych. Używamy też trwałych plików cookie, których zadaniem jest przechowywanie informacji o odwiedzających, którzy wielokrotnie odwiedzają jedną z naszych stron internetowych. Wykorzystując pliki cookie pragniemy mieć możliwość oferowania naszym wielokrotnym użytkownikom najlepszego sposobu prowadzenia ich po interesujących dla nich treściach oraz do rozpoznawania użytkowników i tym samym wywiązywania się z zadania dostarczania (w możliwie najlepszy sposób) różnych stron internetowych i nowych materiałów. 

Nie tworzymy żadnych profili aktywności użytkowników w Internecie. Zawartość trwałych plików cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego. Większość naszych witryn nie zapisuje imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP...

Używamy także usług obcych, takich jak Google Analytics do gromadzenia zbiorczych informacji o odwiedzających naszą stronę. Ciasteczka przekazują nam anonimowe informacje o wizycie na stronie internetowej (np. liczba wizyt, miejsce, z którego odwiedzeniu strony i liczbę stron odwiedzonych w tym miejscu). Należy pamiętać, że dane te są zbierane przez osoby trzecie, nie jest to regulowane przez politykę prywatności GO! Ale politykę prywatności osoby trzeciej.

Więcej informacji na temat jak Google obsługuje Twoje informacje dostępne są na stronie  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Jeśli chcesz wyłączyć usługę Google Analytics w swojej przeglądarce, odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Prawo do informacji

Po otrzymaniu pisemnego wniosku poinformujemy użytkownika, jakie zachowaliśmy jego dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres).

Zmiany w informacji o ochronie danych

Nasza informacja o ochronie danych ulega stałej aktualizacji. 

Firma GO! zastrzega sobie prawo zmiany swojej informacji o ochronie danych w dowolnym czasie po uprzednim zawiadomieniu lub bez uprzedniego zawiadamiania użytkowników. Zachęcamy do częstego sprawdzania tych informacji. Korzystając z witryn GO! użytkownik wyraża zgodę na niniejsze zasady ochrony poufności danych.

Data ostatniej aktualizacji 12. wrzesień 2018.