GO! CŁO

Wysyłasz za granicę przesyłki, które podlegają odprawie celnej? Nie tylko przetransportujemy Twoją przesyłkę bezpiecznie i niezawodnie, ale na życzenie możemy zapewnić jej także odprawę celną. 


Z nami to proste: 

Abyśmy mogli reprezentować Cię przed urzędem celnym, należy tylko wypełnić pełnomocnictwo na czas nieokreślony i wysłać do nas wraz z zaświadczeniem KRS lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP oraz numerem EORI. 


Formularz pełnomocnictwa znajduje się w zakładce formularze. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez osobę zarządzającą firmą.


Przy każdej następnej wysyłce potrzebować będziemy faktury za towar z czytelnym podpisem, wagę i ilość sztuk w przesyłce. W razie potrzeby zapewnimy odprawę celną przy przesyłkach importowych.