Vaše GO! stanice
GO! Express & Logistics s.r.o.

U Dálnice 1391
253 01 Hostivice

Tel. +420 800 311000
info@general-overnight.cz

Formuláře pro mezinárodní přepravu

Proforma faktura k přepravě

Proforma faktura
Proforma faktura je dokument, jež se přikládá ke každé zbožové zásilce směřující mimo EU, pokud jde o bezúplatnou výměnu zboží, tedy např. pokud posíláte vzorky. Prosím vyplňte náš formulář ke každé nedokumentové zásilce, která bude přepravována mimo EU. Nejedná se o obchodní fakturu a neslouží jako podklad pro platbu za zboží.
Pro jistotu se můžete řídit vyplněným vzorem proforma faktury.

Plná moc k zastupování v celním řízení

Plná moc k zastupování v celním řízení
Vaši zásilku celně odbavíme na základě vyplnění této plné moci. Po jejím vyplnění ji prosím vytiskněte a podepsanou ji odešlete na praha@general-overnight.cz,
nebo na fax +420 226 216 535. Dále nám prosím zašlete výpis z OR ne starší než 30 dní, osvědčení o registraci DIČ a osvědčení o EORI čísle. Originály těchto dokumentů předejte našemu kurýrovi spolu se zásilkou. Při každé následující přepravě budeme potřebovat již jen obchodní fakturu k dané zásilce a přesný popis zboží včetně kódu kombinované nomenklatury.

Dokument FDA deklarace

FDA deklarace
K zásilkám odesílaným do USA, které obsahují potraviny, nápoje, vitaminové nebo potravinové doplňky nebo žvýkačky, musí být vyplněna FDA deklarace, kterou vyžaduje americký úřad pro správu potravin a léků FDA (Food and Drug Administration). Vyplňte prosím tento formulář, vytiskněte a poté předejte našemu kurýrovi spolu se zásilkou.

Prohlášení k přepravě filmových materiálů do USA

Prohlášení k přepravě filmových materiálů do USA
Prohlášení o videosnímcích poskytuje celní správě USA podrobné informace o každém importovaném filmu a používá se k identifikaci pornografických a protistátních materiálů. Toto prohlášení musíte vyplnit pro všechny klasické i video filmy, včetně videodisků, prázdných pásek nebo filmů bez ohledu na hodnotu. Prohlášení prosím vyplňte, vytiskněte a podepsané jej předejte našemu kurýrovi spolu se zásilkou.

Přeprava nebezpečného zboží - prohlášení

Prohlášení o shodě k přepravě nebezpečného zboží
Jako odesílatel zodpovídáte za správnou dokumentaci, označení a zabalení zásilky obsahující nebezpečné zboží.

Prohlášení o bezpečnosti zásilky

Prohlášení o bezpečnosti zásilky
Pokud si nejste jisti, zda vaše zásilka neobsahuje nebezpečné zboží, zkontrolujte bezpečnostní list od výrobce, abyste dokázali zjistit, zda je produkt opravdu možné přepravovat jako běžný náklad. V takovém případě vyžadujeme, aby odesílatel vyplnil „Čestné prohlášení o bezpečnosti zboží“. Můžete se tak vyhnout zbytečnému zdržení či zastavení zásilky.

GO! Express & Logistics - reklamace

Reklamační řízení
Pro zahájení reklamačního řízení prosím vyplňte příslušný reklamační formulář a odešlete nám jej spolu s dalšími uvedenými podklady. Prosím vezměte na vědomí, že čím dříve nám ohlásíte škodní událost a zašlete nám vše potřebné, tím větší je pravděpodobnost kladného vyřízení Vaší reklamace ze strany pojišťovny. Po obdržení vyplněného formuláře naší zákaznickým oddělením Vám e-mailem dorazí potvrzení o zahájení reklamačního řízení.